Combined Shape

Audyt kadrowo – płacowy


Czym jest audyt kadrowopłacowy?

Celem audytu kadrowo-płacowego jest sprawdzenie poprawności prowadzenia dokumentacji pracowniczej i identyfikacja ewentualnych braków, a także potwierdzenie prawidłowości realizacji procesów kadrowo – płacowych i wskazanie obszarów wymagających korekty.

Audyt kadrowo – płacowy często poprzedza wdrożenie usługi outsourcingu kadr i outsourcingu płac. Może zostać przeprowadzony jednorazowo lub cyklicznie, w ustalonych wcześniej przedziałach czasowych, np. raz do roku.

Audyt kadr i płac – zakres usługi

W ramach audytu kadrowo – płacowego zapewniamy takie usługi jak:

  • weryfikacja poprawności i kompletności akt osobowych
  • weryfikacja zgodności procesów kadrowo – płacowych z obowiązującymi przepisami
  • weryfikacja poprawności naliczania wynagrodzeń
  • weryfikacja poprawności rozliczania czasu pracy
  • sprawdzenie poprawności rozliczania urlopów
  • identyfikacja rozbieżności i potencjalnych obszarów ryzyka
  • wskazanie działań naprawczych

Efektem przeprowadzonego audytu kadr i płac jest raport przedstawiający rzeczywisty stan dokumentacji w odniesieniu do obowiązujących (w momencie przeglądu) przepisów prawa.

Jesteśmy zaufanym partnerem ponad 500 klientów:

Audyt kadrowo – płacowy – najważniejsze korzyści

Zgodność procesów kadrowo – płacowych z przepisami

Audyt pozwala zweryfikować czy prowadzone działania są zgodne z obowiązującymi regulacjami, a w razie rozbieżności dostosować je do aktualnych wymogów.

Eliminacja błędów w aktach osobowych pracowników

Podczas audytu wskazujemy braki i błędy w dokumentacji pracowniczej i wskazujemy poprawne rozwiązania.

Ograniczenie ryzyka pracodawcy w razie kontroli

Zdiagnozowanie obszarów wymagających poprawy umożliwia pracodawcy podjęcie działań naprawczych i dostosowanie dokumentów do aktualnie obowiązujących przepisów.

Audyt kadrowo-płacowy – Sprawdź, jak możemy pomóc!

Outsourcing kadr i płac – krok po kroku

Jak przygotować się do outsourcingu kadr i płac i na co należy zwrócić uwagę?

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa