Combined Shape

Doradztwo HR


Doradztwo w zakresie Human Capital

Utrzymanie wartościowych pracowników i pozyskiwanie najlepszych kandydatów z rynku to dziś jedno z podstawowych wyzwań w obszarze HR.

Pracownicy oraz kandydaci, poza oczekiwaniami finansowymi, coraz bardziej cenią sobie inne obszary związane z pracą. Do najbardziej istotnych zalicza się m.in.:

 • Możliwość rozwijania kompetencji
 • Możliwość awansu
 • Work-life balance

Rosnące oczekiwania pracowników sprawiają, że coraz ważniejsze staje się dbanie o maksymalne wykorzystanie kompetencji w organizacjach. Zaniedbanie tego obszaru stwarza zarówno ryzyko związane z odejściem najbardziej wartościowych pracowników, jak i ryzyko niewypracowania przez firmę zamierzonych celów biznesowych.

Systemowe rozwiązania, wspierające efektywność pracowników stają się więc nie tylko dobrą praktyką, ale wręcz koniecznością. Wspomniane rozwiązania to przede wszystkim:

 • Ukierunkowanie działań pracowników na realizację celów biznesowych
 • Trafne zdefiniowanie kompetencji niezbędnych do realizacji celów w danych obszarach biznesowych
 • Polityka wynagradzania, która jednocześnie wspiera realizację celów organizacji, jak i buduje atrakcyjność organizacji jako pracodawcy

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom oferujemy naszym klientom wsparcie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

Doradztwo HR – zakres usługi

W ramach doradztwa Human Capital oferujemy następujące usługi:

 • Diagnoza efektywności pracy:
  • Analiza porównawcza dotycząca wskaźników efektywności
  • Zwrot z inwestycji w kapitał ludzki
  • Zysk na pracownika, przychód na pracownika
  • Wielkość zatrudnienia w poszczególnych obszarach merytorycznych
  • Przegląd stosowanych rozwiązań HR
  • Stworzenie rekomendacji dotyczących obszarów maksymalizacji efektywności pracy
 • Optymalizacja procesów HR:
  • Analiza przebiegu procesów – przegląd regulaminów, procedur, wywiady z właścicielami procesów
  • Stworzenie rekomendacji dotyczących optymalizacji procesów
  • Zdefiniowanie mierników efektywności procesów
  • Stworzenie dokumentacji – procedur realizacji procesów
 • Systemy okresowej oceny pracowników:
  • Przegląd istniejących rozwiązań dotyczących oceny okresowej (częstotliwość, formularze)
  • Wdrożenie / modyfikacja systemu okresowej oceny pracowników
 • Systemy zarządzania przez cele
  • Wdrożenie systemowego rozwiązania dotyczącego zarządzania wynikami/zarządzania przez cele (KPI) – uspójnienie zasad
  • Propozycja listy KPI
  • Przeszkolenie kadry managerskiej w zakresie delegowania/odbioru zadań/celów
 • Modele kompetencyjne
  • Zaprojektowanie i wdrożenie słownika kompetencyjnego oraz stanowiskowych profili kompetencyjnych
 • Optymalizacja polityki wynagradzania, w tym projektowanie systemów premiowych
  • Porównanie płac ze standardami rynkowymi
  • Stworzenie / ujednolicenie siatki płac wg grup / poziomów stanowisk
  • Uspójnienie systemu premiowego (pułapy premiowe)
 • Rozwój kompetencji menedżerskich
  • Diagnoza kompetencji menedżerskich
   • Ocena 360’
   • Assessment/Development Centre
  • Działania rozwojowe (warsztaty, konsultacje indywidualne)
   • Delegowanie i rozliczanie celów/zadań
   • Planowanie pracy zespołów
   • Rozwiązywanie konfliktów
 • Badanie satysfakcji pracowników
  • Zaprojektowanie ankiety/ankiet badania satysfakcji pracowników w poszczególnych grupach stanowisk
  • Przeprowadzenie badania w organizacji
  • Raport zawierający rekomendacje
 • Warsztaty rozwojowe – kompetencje inter i intrapersonalne
  • Zarządzanie sobą w czasie
  • Współpraca
  • Asertywność
  • Zarządzanie stresem

Jesteśmy zaufanym partnerem ponad 500 klientów:

Doradztwo HR – najważniejsze korzyści

Optymalizacja procesów HR

Nasza usługa pomaga dobrać właściwe zasoby i narzędzia HR, dopasowane do potrzeb, możliwości i celów biznesowych organizacji. Przekłada się to na wzrost efektywności nie tylko w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, ale również usprawnia działanie całej firmy i wspiera jej rozwój.

Optymalne wykorzystanie potencjału pracowników

Profesjonalny dostawca usług kadrowych na bieżąco aktualizuje wiedzę na temat zmieniających się przepisów prawa pracy. Firma korzystająca z usługi zyskuje pewność, że procesy kadrowe są wykonane zgodnie z prawem. Powierzając obsługę kadrową Contract Administration klienci nie ponoszą również kosztów związanych ze szkoleniami pracowników działów kadrowych z nowych regulacji.

Wzrost motywacji pracowników

Nasza usługa pozwala zdiagnozować obszary, które wymagają poprawy i wypracować rozwiązania, które skutecznie wzmocnią motywację pracowników. Zakres obowiązków adekwatny do posiadanych kwalifikacji, możliwości rozwoju, jasne procedury i otwarta komunikacja to bardzo istotne elementy wpływające na satysfakcję z pracy i poczucie bycia istotną częścią całego zespołu.

HR support

360 HR support

Doradztwo HR – Sprawdź, jak możemy pomóc!

Jesteśmy częścią Grupy Advartis
oferującej kompleksowe usługi dla biznesu

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa