Combined Shape

Doradztwo HR


Doradztwo w zakresie Human Capital

Utrzymanie wartościowych pracowników i pozyskiwanie najlepszych kandydatów z rynku to dziś jedno z podstawowych wyzwań w obszarze HR.

Pracownicy oraz kandydaci, poza oczekiwaniami finansowymi, coraz bardziej cenią sobie inne obszary związane z pracą. Do najbardziej istotnych zalicza się m.in.:

 • Możliwość rozwijania kompetencji
 • Możliwość awansu
 • Work-life balance

Rosnące oczekiwania pracowników sprawiają, że coraz ważniejsze staje się dbanie o maksymalne wykorzystanie kompetencji w organizacjach. Zaniedbanie tego obszaru stwarza zarówno ryzyko związane z odejściem najbardziej wartościowych pracowników, jak i ryzyko niewypracowania przez firmę zamierzonych celów biznesowych.

Systemowe rozwiązania, wspierające efektywność pracowników stają się więc nie tylko dobrą praktyką, ale wręcz koniecznością. Wspomniane rozwiązania to przede wszystkim:

 • Ukierunkowanie działań pracowników na realizację celów biznesowych
 • Trafne zdefiniowanie kompetencji niezbędnych do realizacji celów w danych obszarach biznesowych
 • Polityka wynagradzania, która jednocześnie wspiera realizację celów organizacji, jak i buduje atrakcyjność organizacji jako pracodawcy

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom oferujemy naszym klientom wsparcie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

Doradztwo HR – zakres usługi

W ramach doradztwa Human Capital oferujemy następujące usługi:

 • Diagnoza efektywności pracy:
  • Analiza porównawcza dotycząca wskaźników efektywności
  • Zwrot z inwestycji w kapitał ludzki
  • Zysk na pracownika, przychód na pracownika
  • Wielkość zatrudnienia w poszczególnych obszarach merytorycznych
  • Przegląd stosowanych rozwiązań HR
  • Stworzenie rekomendacji dotyczących obszarów maksymalizacji efektywności pracy
 • Optymalizacja procesów HR:
  • Analiza przebiegu procesów – przegląd regulaminów, procedur, wywiady z właścicielami procesów
  • Stworzenie rekomendacji dotyczących optymalizacji procesów
  • Zdefiniowanie mierników efektywności procesów
  • Stworzenie dokumentacji – procedur realizacji procesów
 • Systemy okresowej oceny pracowników:
  • Przegląd istniejących rozwiązań dotyczących oceny okresowej (częstotliwość, formularze)
  • Wdrożenie / modyfikacja systemu okresowej oceny pracowników
 • Systemy zarządzania przez cele
  • Wdrożenie systemowego rozwiązania dotyczącego zarządzania wynikami/zarządzania przez cele (KPI) – uspójnienie zasad
  • Propozycja listy KPI
  • Przeszkolenie kadry managerskiej w zakresie delegowania/odbioru zadań/celów
 • Modele kompetencyjne
  • Zaprojektowanie i wdrożenie słownika kompetencyjnego oraz stanowiskowych profili kompetencyjnych
 • Optymalizacja polityki wynagradzania, w tym projektowanie systemów premiowych
  • Porównanie płac ze standardami rynkowymi
  • Stworzenie / ujednolicenie siatki płac wg grup / poziomów stanowisk
  • Uspójnienie systemu premiowego (pułapy premiowe)
 • Rozwój kompetencji menedżerskich
  • Diagnoza kompetencji menedżerskich
   • Ocena 360’
   • Assessment/Development Centre
  • Działania rozwojowe (warsztaty, konsultacje indywidualne)
   • Delegowanie i rozliczanie celów/zadań
   • Planowanie pracy zespołów
   • Rozwiązywanie konfliktów
 • Badanie satysfakcji pracowników
  • Zaprojektowanie ankiety/ankiet badania satysfakcji pracowników w poszczególnych grupach stanowisk
  • Przeprowadzenie badania w organizacji
  • Raport zawierający rekomendacje
 • Warsztaty rozwojowe – kompetencje inter i intrapersonalne
  • Zarządzanie sobą w czasie
  • Współpraca
  • Asertywność
  • Zarządzanie stresem

Jesteśmy zaufanym partnerem ponad 500 klientów:

Doradztwo HR – najważniejsze korzyści

Optymalizacja procesów HR

Nasza usługa pomaga dobrać właściwe zasoby i narzędzia HR, dopasowane do potrzeb, możliwości i celów biznesowych organizacji. Przekłada się to na wzrost efektywności nie tylko w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, ale również usprawnia działanie całej firmy i wspiera jej rozwój.

Optymalne wykorzystanie potencjału pracowników

Profesjonalny dostawca usług kadrowych na bieżąco aktualizuje wiedzę na temat zmieniających się przepisów prawa pracy. Firma korzystająca z usługi zyskuje pewność, że procesy kadrowe są wykonane zgodnie z prawem. Powierzając obsługę kadrową Contract Administration klienci nie ponoszą również kosztów związanych ze szkoleniami pracowników działów kadrowych z nowych regulacji.

Wzrost motywacji pracowników

Nasza usługa pozwala zdiagnozować obszary, które wymagają poprawy i wypracować rozwiązania, które skutecznie wzmocnią motywację pracowników. Zakres obowiązków adekwatny do posiadanych kwalifikacji, możliwości rozwoju, jasne procedury i otwarta komunikacja to bardzo istotne elementy wpływające na satysfakcję z pracy i poczucie bycia istotną częścią całego zespołu.

HR support

360 HR support

Jesteśmy częścią Grupy Advartis
oferującej kompleksowe usługi dla biznesu

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa