Combined Shape

System ocen pracowników


Czym jest system ocen pracowniczych?

Efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich i monitorowanie wydajności pracowników sprzyja nie tylko rozwojowi biznesu, ale jednocześnie pozytywnie wpływa na motywację i satysfakcję zespołu. Pracowników warto zarówno doceniać, jak i regularnie oceniać ich wysiłek. Weryfikacja potencjału pracownika i przydzielenie mu obowiązków zgodnych z jego możliwościami przekłada się na wzrost wydajności, a tym samym wpływa na usprawnienie funkcjonowania poszczególnych działów i całej organizacji.

Okresowa ocena pracownika pozwala poprawić trafność decyzji personalnych, ułatwia podjęcie decyzji o awansach oraz zwolnieniach, a także planowanie sukcesji.

Oferujemy wdrożenie skutecznego systemu okresowej oceny pracowników i diagnozę efektywności pracy, a także doradztwo z obszaru HR dla małych, średnich i dużych firm, by niezależnie od wielkości mogły działać jeszcze sprawniej.

System ocen pracowniczych – zakres usług

Efektywny system oceny pracowników powinien być kompleksowy. W naszym podejściu ważna jest nie tylko sama ocena pracownika, ale także optymalizacja procesów HR i usprawnienie zarządzania zespołem. Dlatego dodatkowo, poza wsparciem kadro-płacowym, oferujemy doradztwo HR i prowadzimy szkolenia zwiększające kompetencje pracowników.

Nasza usługa z zakresu systemu ocen pracowniczych obejmuje takie działania jak:

  • diagnoza efektywności pracy – to jednocześnie ocena pracownika i ocena pracodawcy, analizujemy i porównujemy wskaźniki efektywności pracy, badamy wielkość zatrudnienia w poszczególnych obszarach merytorycznych, sprawdzamy aktualne sposoby zarządzania zasobami ludzkimi i na tej podstawie przygotowujemy rekomendację pozwalającą na maksymalizację efektywności pracy
  • audyt systemu oceny pracowników – analiza dotychczas stosowanej metody oceny pracowników i jej ewentualna korekta – wdrożenie i kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników dostosowanych indywidualnie do potrzeb organizacji
  • wdrożenie systemu zarządzania przez cele – implementujemy system zarządzania wynikami i szkolimy menedżerów w zakresie stosowania tego systemu
  • profile kompetencyjne – dla różnych stanowisk tworzymy modele kompetencji, by ułatwić ocenę kandydatów na pracowników
  • rozwój kompetencji menedżerskich – przygotowujemy menadżerów do ocen pracowniczych w sposób gwarantujący budowanie odpowiedniej motywacji u pracowników

Oferujemy także rozwiązania szyte na miarę, dopasowane do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Jesteśmy zaufanym partnerem ponad 500 klientów:

System ocen pracowników – najważniejsze korzyści

Optymalizacja procesów HR

Kompleksowe doradztwo w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi i oceny pracowników pozwala uporządkować procesy i optymalnie wykorzystać potencjał pracowników. Wydajny system ocen pracowniczych umożliwia właściwe przydzielanie zadania odpowiednim osobom i usprawnia procesy na każdym etapie.

Wzrost efektywności pracy

Ocena pracownicza pozwala zebrać informacje o wydajności pracy w organizacji, zdiagnozować obszary wymagające poprawy i wdrożyć działania naprawcze, np. szkolenia dla kadry menedżerskiej i pracowników niższych szczebli. System ocen pracowniczych pozwala uwolnić część czasu pracowników i zwiększyć skuteczność ich działania.

Przejrzyste zasady

Kryteria oceny pracownika są obiektywne i transparentne, a jej cele są jasno komunikowane, co pozytywnie wpływa na zaangażowanie w ten proces zespołu.

Skuteczniejsze zarządzanie talentami

Wdrożenie systemu ocen pracowników ułatwia zarządzanie ścieżkami kariery w organizacji oraz optymalne wykorzystanie potencjału zespołu.

Usprawnienie rekrutacji

Profile kompetencyjne ułatwiają ocenę kompetencji pracownika i tym samym zwiększają efektywność procesów rekrutacyjnych.

Większa trafność decyzji personalnych

Okresowa ocena pracownika dostarcza działowi HR i kadrze managerskiej cennych informacji na temat swojego zespołu, co wpływa na skuteczniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi.

Redukcja kosztów

System ocen pracowniczych przynosi korzyści także w postaci zmniejszenia kosztów – wydajniejsza praca generuje większy zysk i wymaga mniejszych nakładów finansowych.

System ocen pracowników – Sprawdź, jak możemy pomóc!

Outsourcing kadr i płac – krok po kroku

Jak przygotować się do outsourcingu kadr i płac i na co należy zwrócić uwagę?

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa