Combined Shape

Obsługa PPK


Obsługa PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe to długoterminowy program oszczędnościowy skierowany do pracowników. Od 1 lipca 2019 roku do wdrożenia PPK zostały zobligowane największe polskie firmy (zatrudniające ponad 250 osób), w kolejnych etapach do programu dołączyły także mniejsze firmy i organizacje oraz instytucje z sektora publicznego.

Uczestnictwo w PPK ma charakter dobrowolny. Osoby w przedziale wiekowym 18 – 54 lata są automatycznie zapisywane do programu a wypisanie się wymaga złożenia odpowiedniej deklaracji. Co 4 lata wszystkie osoby z tego przedziału wiekowego zostaną zapisane do Pracowniczych Programów Kapitałowych ponownie w ramach tzw. autozapisu. Wypisanie się wymaga złożenia kolejnej deklaracji.

Osoby w wieku 55 – 70 lat mogą przystąpić do PPK przez wyrażenie chęci uczestnictwa w programie – zapisanie się.

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych nałożyła na pracodawców wiele nowych obowiązków, m.in. zgłaszanie uczestników programu do instytucji finansowej, naliczanie składek PPK czy spełnianie obowiązków informacyjnych.

Zobacz również

PPK: Obowiązki informacyjne pracodawcy

W ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych każdy pracownik może składać szereg deklaracji, które pracodawca będzie zobowiązany uwzględnić podczas procesu naliczania składek, a następnie przekazać do instytucji finansowej zarządzającej PPK danej firmy.

Za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o PPK pracodawcom grożą wysokie sankcje.

Bieżąca administracja PPK

Firmom uczestniczącym w PPK zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie bieżącej obsługi administracyjnej programu, zapewniając zgodność procesu z aktualnie obowiązującymi przepisami. Oferujemy naliczanie składek do PPK wraz z obsługą deklaracji i pełną komunikacją z instytucjami finansowymi zarządzającymi programem u naszych klientów.  

Obsługa PPK – zakres usługi

W ramach obsługi PPK zapewniamy następujące usługi:

  • Rejestracja nowych uczestników PPK
  • Obsługa deklaracji dotyczących PPK składanych przez pracowników
  • Realizowanie procesu wypłaty transferowej
  • Weryfikacja 1,2 krotności minimalnego wynagrodzenia (przy złożonej deklaracji o obniżeniu wpłaty podstawowej pracownika)
  • Naliczenie składek do PPK na listach płac
  • Korekta składek do PPK m.in. w przypadku złożenia deklaracji o rezygnacji z PPK
  • Obsługę wymiany dokumentów z instytucją finansową zarządzającą programem PPK firmy (12 plików w ramach Standardu rekomendowanego przez Grupę Projektową PPK)

Zobacz również

Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Jesteśmy zaufanym partnerem ponad 500 klientów:

Obsługa PPK – najważniejsze korzyści:

Zgodność procesu z obowiązującymi przepisami

Stały monitoring wysokości składek

Stały monitoring terminów

Dostosowanie systemów do zmian przepisów

Obsługa PPK – Sprawdź, jak możemy pomóc!

Outsourcing kadr i płac – krok po kroku

Jak przygotować się do outsourcingu kadr i płac i na co należy zwrócić uwagę?

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa