Combined Shape

Międzynarodowa obsługa płac


Obsługa płac na rynkach zagranicznych

Międzynarodowa obsługa płacowa to rozwiązanie, które wspiera firmy zatrudniające pracowników w różnych krajach. Zapewnia zgodność naliczania wynagrodzeń z lokalnymi przepisami oraz dostęp do wiedzy ekspertów dobrze znających i rozumiejących specyfikę danego rynku.

Obsługa płac jest procesem, który wymaga precyzji, pełnego bezpieczeństwa danych oraz zgodności z regulacjami prawnymi, przede wszystkim z zakresu prawa pracy, podatków. Gdy firma zatrudnia pracowników z różnych krajów, staje się to jeszcze większym wyzwaniem. Duża różnorodność przepisów i ich częste zmiany, inna specyfika każdego rynku oraz różnice kulturowe powodują, że jedno globalne rozwiązanie płacowe może nie być wystarczające.

W realizacji obsługi płac w sposób bezpieczny i w pełni zgodny z przepisami dla firm działających na wielu rynkach kluczowa jest lokalna ekspertyza. Jej brak może skutkować wymiernymi ryzykami dla pracodawcy. 

Międzynarodowa obsługa płac w Europie

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w obszarze kadr i płac firmom zatrudniającym pracowników w krajach europejskich. Jesteśmy jednym z założycieli sieci Payrocks, która skupia czołowych ekspertów kadrowo – płacowych, działających na następujących rynkach:

 • Polska
 • Czechy
 • Słowacja
 • Wielka Brytania
 • Niemcy
 • Włochy
 • Hiszpania
 • Portugalia
 • Francja
 • Holandia
 • Belgia
 • Luxemburg
 • Andora

Firmy zrzeszone w sieci Payrocks zatrudniają ponad 3000 pracowników i każdego miesiąca obsługują ponad 1,8 miliona pasków płacowych dla klientów w całej Europie.

Na czym polega międzynarodowa obsługa płac?

W ramach sieci firm partnerskich zrzeszonych w Payrocks zapewniamy klientom dostęp do profesjonalnych dostawców usług z obszaru kadr i płac na rynkach,na których zatrudniają pracowników. Odciążamy ich z konieczności samodzielnego wyszukiwania partnerów, dostarczając usługę spełniającą wysokie standardy jakości oraz gwarantującą zgodność procesu płacowego z lokalnymi przepisami. Pozwala to wyeliminować ryzyko powierzenia obsługi pł niezweryfikowanemu dostawcy, który może narazić firmę na straty finansowe i wizerunkowe.

Kluczowe korzyści dla klientów:

 • 100% zgodności z lokalnymi przepisami
  Lista płac w danym kraju jest obsługiwana zgodnie z lokalnymi przepisami, przez firmę dobrze znającą specyfikę konkretnego rynku
 • Bezpieczeństwo danych osobowych
  Dane Twoich pracowników są właściwie chronione i przetwarzane zgodnie z RODO
 • Szeroki zakres wsparcia
  W każdym kraju oferujemy kompleksowe usługi z zakresu kadr i płac, wykraczające poza naliczanie wynagrodzeń
 • Łatwa komunikacja
  Na każdym rynku, gdzie zatrudniasz pracowników łatwo pozyskujesz potrzebne dane, informacje i raporty

Globalna lista płac a Payrocks

W procesie naliczania płac kluczowe jest wsparcie lokalnych ekspertów. Bez dogłębnej znajomości przepisów z zakresu prawa pracy, składek na ubezpieczenia społeczne, podatków czy benefitów płacowych nawet najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania globalne to za mało.

Wiele firm oferujących obsługę globalnej listy płac korzysta z mniejszych poddostawców. My zapewniamy dostęp do czołowych lokalnych ekspertów kadr i płac, gwarantujących jakość i bezpieczeństwo obsługiwanych procesów. W ramach międzynarodowej usługi płacowej nasi klienci korzystają z rozwiązań i technologii spełniających normy i wymagania dla pracodawców działających w danym kraju. Mają także zapewnione bieżące wsparcie lokalnych ekspertów.

Kadry i płace na rynkach zagranicznych – zakres wsparcia

Oferujemy kompleksowe wsparcie kadrowo-płacowe dla pracodawców o międzynarodowej lub globalnej skali działania.

Wybrane usługi w obszarze międzynarodowej obsługi kadr i płac:

 • Naliczanie wynagrodzeń
 • Administracja kadrowa
 • Digitalizacja procesów kadrowych – E-teczka
 • Portal pracowniczy
 • Obsługa benefitów
 • Wsparcie z zakresu prawa pracy

Nasi partnerzy:

 
Międzynarodowa obsługa płac – sprawdź, jak możemy pomóc!

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa