9.04.2024 ZUS

Wakacje od ZUS – projekt ustawy przyjęty


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wprowadzający tzw. wakacje od ZUS, czyli urlop dla przedsiębiorców. Zaproponowane rozwiązanie ma wejść w życie 1 października 2024 r.

Wakacje od ZUS już w październiku – kto skorzysta?

Nowe przepisy wprowadzą tzw. urlop dla przedsiębiorców, czyli zwolnienie z opłacania składek ZUS przez jeden wybrany miesiąc w roku.

Z wakacji od ZUS skorzystają przedsiębiorcy, którzy:

  • znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

oraz

  • opłacają składki ubezpieczeniowe za siebie i maksymalnie 9 pracowników

oraz

  • których roczne przychody nie przekraczają 2 mln euro. 

Wakacje od ZUS, czyli miesięczna przerwa w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, obejmą wyłącznie przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą (JDG). Zwolnienie to nie będzie dotyczyło osób objętych ubezpieczeniem przez przedsiębiorcę, czyli na przykład pracowników firmy.

Wakacje składkowe dla przedsiębiorców – co obejmą?

Urlop dla przedsiębiorców, czyli tzw. wakacje od ZUS, to miesiąc zwolnienia z opłacania składek na:

  • własne obowiązkowe ubezpieczenia przedsiębiorcy: emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe,
  • składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Zwolnienie nie obejmie składki zdrowotnej.

W miesiącu, w którym przedsiębiorca skorzysta z wakacji od ZUS, składki na ubezpieczenia społeczne będą opłacane z budżetu państwa. Dzięki temu przyszłe świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, np. emerytura, nie ulegną obniżeniu. Wakacje składkowe będą pomocą publiczną realizowaną w formule de minimis.

Aby skorzystać z miesiąca bez składek ZUS, przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek. Należy to zrobić drogą elektroniczną za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w miesiącu poprzedzającym miesiąc korzystania z wakacji składkowych. Rozstrzygnięcie wniosku nie będzie przyjmowało formy decyzji administracyjnej.

Wakacje od ZUS – od kiedy?

Projekt przepisów wprowadzających tzw. wakacje składkowe został przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu. Ustawodawca przewidział, że nowe rozwiązanie będzie dostępne jeszcze w 2024 r., najprawdopodobniej zacznie obowiązywać od 1 października 2024 r.

ZUS – sprawdź, jak możemy pomóc!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa