27.02.2024 ZUS

Pracujący renciści i emeryci rozliczą w ZUS dodatkowy przychód do końca lutego


29 lutego br. mija termin poinformowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dodatkowych przychodach osiągniętych w 2023 r. przez osoby z wcześniejszą emeryturą oraz rencistów.

Renciści i emeryci informują ZUS o dodatkowych zarobkach

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozlicza wypłacane świadczenia rencistów i emerytów na podstawie zaświadczeń z zakładów pracy lub oświadczeń o wysokości przychodów osiągniętych przez prowadzące działalność gospodarczą.

Obowiązek poinformowania ZUS-u o dodatkowym przychodzie za 2023 r. w terminie do 29 lutego 2024 r. mają:

  • pracujący renciści i wcześniejsi emeryci (także ci, którzy w roku ubiegłym pracowali za granicą lub na bieżąco informowali ZUS o działalności zarobkowej).

Zgodnie z przepisami mowa tu o rencistach i emerytach:

  • którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) i
  • którzy osiągnęli dodatkowe przychody w 2023 roku z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia lub z prowadzenia działalności gospodarczej.

Informacja o przychodach – ZUS może zmniejszyć lub zawiesić świadczenie

Poinformowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dodatkowych przychodach to obowiązek dla pracujących rencistów i wcześniejszych emerytów. Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określa bowiem limity kwot, do jakich mogą dorobić.

Limity dodatkowych przychodów kształtują się następująco:

  • Dodatkowy przychód nie przekracza 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – emerytura lub renta miesięczna wypłacana w pełnej wysokości;
  • Dodatkowy przychód przekracza 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (w okresie od grudnia 2023 r. do lutego 2024 r. limit wynosi 5.036,50 PLN, od 1 marca 2024 r. wyniesie 5.278,30 PLN) – świadczenie za dany miesiąc jest analogicznie zmniejszane;
  • Dodatkowy przychód przekracza 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (w okresie od grudnia 2023 r do lutego 2024 r. limit wynosi 9.353,50 PLN, od 1 marca 2024 r. wyniesie 9.802,50 PLN) – wypłata świadczenia za dany miesiąc zostaje zawieszona.

Limity dodatkowych przychodów nie obowiązują zawsze

Niektórzy dorabiający emeryci nie muszą rozliczać się z ZUS. Są to emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Mogą oni dorabiać bez ograniczeń, nie obowiązują ich wcześniej wspomniane limity.

Limity dodatkowych przychodów nie obowiązują ponadto:

  • Osób pobierających rentę rodzinną, jako świadczenie korzystniejsze, które mają ustalone prawo do emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego;
  • Osób otrzymujących emeryturę częściową, rentę inwalidy wojennego, inwalidy wojskowego, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową lub mają rentę rodzinną po takim inwalidzie;
  • Uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów pobierających rentę rodzinną czy rentę z tytułu niezdolności do pracy, którzy nie ukończyli 26 lat i zatrudnieni są na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej;
  • Emerytów i rencistów, którzy osiągają przychody niepodlegające obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, np. z umowy o dzieło, która nie jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy.

Ponadto, ZUS może rozliczyć świadczenie według jednego z dwóch sposobów rozliczania – rozliczenie roczne i miesięczne, stosując wariant, korzystniejszy dla świadczeniobiorcy. Aby umożliwić ZUS-owi rozliczenie świadczenia w najkorzystniejszy dla świadczeniobiorcy sposób, należy przedłożyć zaświadczenie o kwocie zarobków osiągniętych w poszczególnych miesiącach. Przy czym ważne jest, aby płatnik składek wykazywał w zaświadczeniu o wysokości przychodu uzyskanego w ubiegłym roku zarobki z poszczególnych miesięcy.

ZUS – sprawdź, jak możemy pomóc!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa