19.02.2024 ZUS

Wyższy odpis na ZFŚS w 2024 r. 


W 2024 r. nastąpi podwyżka odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ustawodawca nie zdecydował się bowiem na zamrożenie jego wysokości. Wzrośnie również świadczenie urlopowe. Ile dokładnie wyniesie odpis na ZFŚS w 2024 r.? 

Od czego zależy wysokość odpisu na ZFŚS?  

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 998 z późn. zm.) podstawą do ustalenia wysokości odpisu na ZFŚS jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w roku 2023 lub w drugim półroczu roku 2023, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Dane te zostały ogłoszone przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) 16 lutego 2024 r.  

GUS obwieścił, że przeciętna płaca, o której mowa w art. 5 ust. 7 ustawy o ZFŚS, wyniosła za cały 2023 r. 6246,13 zł, a w II półroczu 2023 r. – 6445,71 zł. Z uwagi na fakt, że przeciętne wynagrodzenie było wyższe w II półroczu, to właśnie ono stanowi podstawę do ustalania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2024 r.  

Ile wynoszą kwoty odpisów na ZFŚS w 2024 r.? 

W 2024 r. podstawa do obliczania wysokości odpisu na ZFŚS wynosi 6445,71 zł. Kwoty odpisu na ten fundusz w bieżącym roku prezentują się jak poniżej: 

Rodzaj pracownika Kwota odpisu na ZFŚS w 2024 r.  
Pracownik zatrudniony w tzw. normalnych warunkach 2417,14 zł (37,5%) 
Pracownik pracujący w szczególnych warunkach 3222,86 zł (50%) 
Młodociany w I roku nauki 322,29 zł (5%) 
Młodociany w II roku nauki 386,74 zł (6%) 
Młodociany w III roku nauki 451,20 zł (7%) 

Wzrost świadczenia urlopowego w 2024 r. 

W przypadku pracodawców, którzy nie zdecydowali się na stworzenie ZFŚS kwota odpisu podstawowego jest równa maksymalnej wysokości wypłacanego świadczenia urlopowego. Osoby, które udają się na co najmniej 14-dniowy urlop w 2024 r. otrzymają co najmniej 500 zł więcej niż w okresie od czerwca do grudnia 2023 r. 

Prawo pracy – sprawdź, jak możemy pomóc!

Dowiedz się więcej o usłudze: Prawo pracy


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa