7.02.2024 ZUS

Nadpłata lub dopłata do składek ZUS za 2023 r.


5 stycznia ZUS rozpoczął coroczną wysyłkę informacji o stanie rozliczeń składek za 2023 r. Płatnicy z niedopłatą będą zobowiązani do pokrycia różnicy. Niektórzy z nich w ostatnim czasie musieli dopłacić też do składki zdrowotnej. ZUS wydał bowiem niekorzystne decyzje dla przedsiębiorców prowadzących działalność w Polsce i za granicą.

Informacja o stanie konta płatnika z ZUS

5 stycznia ZUS rozpoczął przekazywanie informacji o stanie rozliczeń na kontach płatników składek za rok 2023. Informacje te kierowane są do ponad 3,3 mln płatników składek za pośrednictwem profili płatników na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Z informacji tej płatnik, który rozliczał i wpłacał składki w 2023 r., dowie się czy ma nadpłatę, niedopłatę, czy też saldo zerowe. ZUS przekaże też dane dotyczące wysokości przekazanych przez płatnika w 2023 r. wpłat i należności, które zostały rozliczone tymi wpłatami. Czytaj także: Miesiąc bez składki ZUS? Będą nowe rozwiązania dla przedsiębiorców

Niedopłata oznacza konieczność spłaty zadłużenia. Płatnik może wnioskować o spłatę w ratach. Jeśli kwota jest niewielka, zaległość można spłacić poprzez zwiększenie bieżącej wpłaty wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę.

Nadpłata oznacza natomiast, że płatnik może pomniejszyć kwotę bieżącej wpłaty w najbliższym terminie płatności składek. Płatnik może też wnioskować o zwrot z ZUS. ZUS zwraca wówczas nadpłatę na rachunek bankowy zapisany na koncie płatnika.

Dopłata do składki zdrowotnej: ZUS wydaje decyzje dla przedsiębiorców

Jak informuje portal Prawo.pl, ZUS na postawie zeznań podatkowych wydaje decyzje nakładające na przedsiębiorców, prowadzących działalność i w Polsce i za granicą, obowiązek dopłaty składki zdrowotnej. Czytaj także: Odliczenie składki zdrowotnej w 2024 r. oraz Składka zdrowotna firm na ryczałcie w 2024 roku – ile wyniesie?

Przy wydawaniu decyzji o dopłacie do składki zdrowotnej ZUS bierze pod uwagę dwa czynniki:

  • prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności w innym niż Polska kraju za pośrednictwem zakładu,
  • stosowanie metody unikania podwójnego opodatkowania w umowie z krajem, w którym działa przedsiębiorca.

Metoda unikania podwójnego opodatkowania obowiązująca w umowie z danym krajem może więc znacząco wpłynąć na dopłatę składki zdrowotnej w Polsce. Jeśli przedsiębiorca prowadzi biznes w krajach, w umowach z którymi stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia, najprawdopodobniej konieczna będzie dopłata. Natomiast przedsiębiorcy prowadzący biznes za pośrednictwem zakładu w krajach, w umowach z którymi obowiązuje metoda wyłączenia z progresją, nie dopłacą do składki zdrowotnej w Polsce.

Doprecyzujmy, metoda wyłączenia z progresją oznacza, że dochód wygenerowany za granicą nie jest włączony do podstawy opodatkowania w Polsce, a jego wysokość wpływa na ustalanie stawki podatku od pozostałych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej.

Metoda proporcjonalnego odliczenia oznacza natomiast, że dochód z za granicy opodatkowany jest w Polsce, ale od podatku należnego w Polsce odlicza się podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to możliwe wyłącznie do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany za granicą.

Jednak dopłata składki może być konieczna nie tylko od zagranicznych dochodów. Podstawę dopłaty mogą stanowić także różnice w wyliczeniu podstawy opodatkowania i podstawy obliczenia składki zdrowotnej.

Czytaj także: Roczne rozliczenie składki zdrowotnej przedsiębiorcy

Prawo pracy – sprawdź, jak możemy pomóc!

Dowiedz się więcej o usłudze: Prawo pracy


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa