18.01.2024 ZUS

Miesiąc bez składki ZUS? Będą nowe rozwiązania dla przedsiębiorców


W 2024 r. rząd zamierza wdrożyć nowe rozwiązanie dla mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych – miesięczny urlop od płacenia składki ZUS. W planach jest także wprowadzenie nowych zasad wypłacania zasiłku chorobowego.

Miesiąc bez płacenia składki ZUS. Na czym ma polegać nowa ulga?

Obecnie trwają prace nad projektem ustawy, dzięki której osoby samozatrudnione i mikroprzedsiębiorcy będą mogli przez jeden wybrany przez siebie miesiąc w roku skorzystać ze zwolnienia z opłacania składki ZUS.

Podczas korzystania z ulgi nadal będzie można prowadzić działalność gospodarczą i wystawiać faktury, a składkę na ubezpieczenie społeczne w miesiącu zwolnienia zapłaci za mikroprzedsiębiorcę lub osobę samozatrudnioną Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Celem wprowadzenia ulgi w płaceniu składki ZUS jest zmniejszenie obciążenia finansowego mikroprzedsiębiocrów i osób samozatrudnionych, a tym samym ograniczenie skali zawieszania i zamykania działalności gospodarczych.

Pracownik na L4, ZUS zapłaci chorobowe

W 2025 r. wdrożone ma zostać drugie ważne z punktu widzenia przedsiębiorców/pracodawców rozwiązanie. Polega ono na tym, aby przez 33 dni w skali roku przenieść ciężar wypłaty chorobowego za pracownika przebywającego na L4 z pracodawcy na ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma więc wypłacać wynagrodzenie chorobowe pracownika od pierwszego dnia jego/jej pobytu na L4.

Obecnie to przedsiębiorca/pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe z własnych środków za pobyt pracownika na L4 maksymalnie do 33 dni w skali roku. W przypadku pracowników, którzy ukończyli 50. rok życia, pracodawca opłaca chorobowe za pracownika jedynie do 14 dni w skali roku. Potem odpowiednio od 34. lub od 15. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym przysługuje zasiłek chorobowy finansowany ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Przypomnijmy, że wynagrodzenie chorobowe za czas niezdolności do pracy przysługuje osobom zgłoszonym do ubezpieczenia chorobowego, a podstawą wypłaty świadczenia jest L4 czyli zwolnienie lekarskie wystawione w formie elektronicznej e-ZLA przez lekarza.

Outsourcing płac – sprawdź, jak możemy pomóc!
Dowiedz się więcej o naszych usługach: Outsourcing płac


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa