23.01.2024 Prawo pracy

Składka zdrowotna firm na ryczałcie w 2024 roku – ile wyniesie?


Wysokość składki zdrowotnej dla ryczałtowca zależy m.in. od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał roku poprzedniego. 22 stycznia GUS opublikował obwieszczenie w tej sprawie. Ile więc wyniesie składka zdrowotna firm na ryczałcie w 2024 r.?

Wysokość składki zdrowotnej, a rozliczenie w formie ryczałtu

22 stycznia 2024 r. GUS podał, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w IV kwartale 2023 r. wyniosło 7767,85 PLN.

W związku z powyższym, firmy rozliczające się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych czeka podwyżka składki zdrowotnej. Do ustalenia jej wysokości brane są pod uwagę bowiem dwie zmienne czyli wysokość przychodów przedsiębiorcy oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał roku poprzedniego. Czytaj także: Miesiąc bez składki ZUS? Będą nowe rozwiązania dla przedsiębiorców

Ponadto, składka na ubezpieczenie zdrowotne dla ryczałtowców to 9% podstawy wymiaru, przy czym podstawę wymiaru wylicza się według trzech stawek:

  • 60% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach nieprzekraczających 60 000 PLN,
  • 100% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach w przedziale od 60 000 PLN do 300 000 PLN,
  • 180% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach przekraczających 300 000 PLN.

Tak więc, wysokość składki zdrowotnej dla firm na ryczałcie w 2024 r. wyniesie odpowiednio:

Składka zdrowotna ryczałtowca
Roczny przychódRok 2024Rok 2023Wzrost wysokości składki o kwotę w PLN
roczne przychody nieprzekraczające 60 000 PLN419,46 PLN376,16 PLN43,30 PLN
roczne przychody w przedziale od 60 000 PLN do 300 000 PLN699,11 PLN626,93 PLN72,18 PLN
roczne przychody przekraczających 300 000 PLN1258,39 PLN1128,48 PLN129,91 PLN

Składka zdrowotna ryczałtowca w 2024 r. – dwa sposoby rozliczenia

Przedsiębiorca rozliczający się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych może rozliczać składkę zdrowotną na dwa sposoby:

  • Stała kwota co miesiąc i rozliczenie roczne,
  • Progresywnie po przejściu do kolejnego progu przychodów.

Pierwszy sposób oznacza, że przedsiębiorca na ryczałcie opłaca składkę zdrowotną przez cały rok w stałej miesięcznej kwocie bazując na kwocie przychodów z roku poprzedniego, a w maju następnego roku musi uregulować należność w rocznym rozliczeniu składki. Opcja ta wybrana może być wyłącznie przez firmy, które prowadziły działalność przez pełne 12 miesięcy w roku poprzednim.

Drugi sposób rozliczenia składki zdrowotnej na ryczałcie polega na przechodzeniu do kolejnych progów wraz ze wzrostem przychodów. Tak więc, przedsiębiorca opłaca składkę według danego progu, a po przejściu do kolejnego progu przychodowego składkę opłaca już kwocie odpowiednio wyższej.

Ponadto, osoby rozliczające się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od 2022 r. mogą skorzystać z odliczenia składki od przychodu. Odliczyć można 50% zapłaconych składek zdrowotnych. Czytaj także: Odliczenie składki zdrowotnej w 2024 r.

Sprawdź także: Rozliczenie PIT za 2023 rok

Outsourcing kadr – sprawdź, jak możemy pomóc!
Sprawdź naszą usługę: Outsourcing kadr


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa