4.04.2024 Prawo pracy

Dłuższy urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków 


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło propozycje rozwiązań dotyczących dodatkowego urlopu macierzyńskiego dla rodziców wcześniaków i dzieci hospitalizowanych. Według zapowiedzi projekt ustawy ma się pojawić w maju. 

Dłuższy urlop macierzyński – główne założenia projektowanych rozwiązań 

Propozycje rozwiązań przedstawionych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, obejmują: 

  • dodatkowy fakultatywny urlop macierzyński dla rodziców hospitalizowanych wcześniaków oraz rodziców hospitalizowanych noworodków urodzonych w terminie, w tym także dla rodziców adopcyjnych i rodzin zastępczych, płatny w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku, udzielany na wniosek rodzica-pracownika; 
  • wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego – wydłużany w okresach tygodniowych w przeliczeniu tydzień urlopu macierzyńskiego za tydzień hospitalizacji dziecka (w przypadku wcześniaków urodzonych przed 28 tygodniem ciąży albo z masą urodzeniową poniżej lub równą 1000 g, dodatkowy urlop macierzyński ma być jeszcze bardziej wydłużony);  
  • maksymalny wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego wprowadzony ustawą; 
  • wraz z wydłużeniem urlopu macierzyńskiego odpowiedniemu wydłużeniu ulegnie także o świadczenie rodzicielskie; 
  • w przypadku osób ubezpieczonych niebędącym pracownikami, ma przysługiwać zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego. 

Urlop macierzyński – obecne uprawnienia 

Obecnie zatrudnionej kobiecie przy urodzeniu jednego dziecka przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni począwszy od dnia porodu. Zasadniczo wniosek o urlop nie jest wymagany, ale jest niezbędny, jeśli kobieta chce skorzystać z prawa do 6 tygodni urlopu przed planowaną datą porodu. Taki wniosek należy uzupełnić kopią zaświadczenia lekarskiego potwierdzającą planowaną datę porodu. 

Prawa do 14 tygodni urlopu macierzyńskiego począwszy od dnia porodu zrzec się nie można, pozostałą cześć kobieta może jednak scedować na ojca dziecka. 

W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka wymiar urlopu macierzyńskiego wynosi odpowiednio: 

  • 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, 
  • 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, 
  • 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, 
  • 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie. 

Obowiązujące przepisy regulują także wykorzystanie urlopu macierzyńskiego w sytuacji hospitalizacji dziecka. Jeśli dziecko wymaga opieki szpitalnej, kobieta po wykorzystaniu po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo przerwać korzystanie z urlopu macierzyńskiego, tak by jego pozostałą część wykorzystać w terminie późniejszym, na przykład po wypisaniu dziecka ze szpitala. 

Jeśli natomiast to matka dziecka wymaga hospitalizacji, może ona przerwać korzystanie z urlopu macierzyńskiego na okres pobytu w szpitalu lub zakładzie leczniczym, ale przy założeniu, że wykorzystała 8 tygodni urlopu po porodzie. Ponadto, w takim przypadku warunkiem przerwania urlopu macierzyńskiego, jest wykorzystanie jego części za ten okres ojciec dziecka, osobę wychowującą dziecko albo innego członka najbliższej rodziny. 

Czytaj także: Urlop rodzicielski a zaświadczenie „Za życiem” – MRiPS wyjaśnia  

Prawo pracy – sprawdź, jak możemy pomóc!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa