21.03.2024 Prawo pracy

Badania kontrolne, czyli powrót do pracy po długim L4


Badania kontrolne zlecane są, gdy pracownik przebywał na L4 dłużej niż 30 dni. Główny Inspektorat Pracy w niedawno wydanym stanowisku doprecyzował zasady kierowania pracowników na te badania. Jakie są nowe rekomendacje GIP?

Stanowisko GIP w sprawie badań kontrolnych – jakie zalecenia?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy badania kontrolne mają na celu określenie, czy pracownik po dłuższym zwolnieniu lekarskim jest zdolny realizować obowiązki zawodowe na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy.

Wykonanie tego badania zleca pracodawca, jeśli nieprzerwany pobyt pracownika na L4 trwał dłużej niż 30 dni, czyli co najmniej 31 dni. Okres ten obejmuje sumę dni niezdolności do pracy ze wszystkich zwolnień lekarskich, pomiędzy którymi nie było przerwy.

Takie stanowisko podtrzymuje zarówno Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jak i Państwowa Inspekcja Pracy.

W odpowiedzi na pytanie redakcji Dziennik Gazeta Prawna, GIP podkreślił jednak, że:

  • nie jest konieczne kierowanie pracownika na badania kontrolne, jeśli pracodawca nie zamierza dopuszczać pracownika do pracy (składa oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę z jednoczesnym zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy w tym czasie),
  • pracodawca może poinformować pracownika o zmianie jego warunków zatrudnienia w pierwszym dniu po powrocie do pracy, jeśli do zmiany tych warunków doszło w trakcie nieobecności pracownika spowodowanej chorobą. Takie działanie pracodawcy nie będzie traktowane jako wykroczenie.

Jednocześnie Główny Inspektorat Pracy zaznaczył, że jeśli osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy albo osoba kierująca pracownikami, nie przestrzega przepisów lub zasad BHP, podlega ona karze grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 PLN (art. 283 par. 1 Kodeksu pracy).

Badania medycyny pracy – ogólne zasady

Kodeks pracy wyróżnia 3 rodzaje badań medycyny pracy i są to badania wstępne, badania okresowe oraz badania kontrolne.

Pierwszym rodzajem badań, z którymi spotyka się każda nowo zatrudniona osoba, są badania wstępne. Mają one na celu wykluczenie przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku określonym w skierowaniu wystawionym przez pracodawcę. W efekcie tych badań lekarz wystawia orzeczenie lekarskie, bez którego pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy.

Kolejny rodzaj badań to badania wykonywane w już w trakcie zatrudnienia. Są to badania okresowe. Częstotliwość wykonywania badań okresowych wynika bezpośrednio z treści orzeczenia wydanego przez lekarza medycyny pracy (stan zdrowia pracownika) oraz zależy od rodzaju pracy wykonywanej przez pracownika na danym stanowisku.

Badania kontrolne, o których wspomnieliśmy powyżej, to z kolei badania zlecane, w sytuacji gdy pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym dłużej niż 30 dni. Na badania kontrolne, jak i na badania wstępne oraz okresowe, pracownika kieruje pracodawca.

Ponadto, badania kontrolne, wstępne oraz okresowe przeprowadzane się na koszt pracodawcy. W przypadku badań okresowych i kontrolnych wykonywanych w trakcie godzin pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za ten czas.

Prawo pracy – sprawdź, jak możemy pomóc!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa