3.01.2024 Prawo pracy

Urlop rodzicielski a zaświadczenie „Za życiem” – MRiPS wyjaśnia 


Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wyjaśniło wątpliwości dotyczące wymiaru dodatkowego urlopu rodzicielskiego i zasiłku dla matek dzieci, które urodziły się z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem lub nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu. 

Program „Za życiem”, który jest realizowany od 1 stycznia 2017 roku, wspiera rodziców dzieci z ciężką niepełnosprawnością lub nieuleczalną chorobą. W jego ramach wypłacane jest m.in. jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 4 000 zł. Uprawnione osoby mogą skorzystać także z dodatkowego urlopu rodzicielskiego w wymiarze 24 tygodni. W związku z nowelizacją Kodeksu pracy 26 kwietnia 2023 roku pojawiły się wątpliwości dotyczące wysokości zasiłku oraz wymiaru urlopu rodzicielskiego dla rodziców objętych wsparciem programu „Za życiem”. 

Resort rodziny wyjaśnia – zasiłek macierzyński: 81,5 proc. podstawy wymiaru  

Jak wskazał resort rodziny w odpowiedzi udzielonej Dziennik Gazecie Prawnej, w przypadku złożenia nie później niż 21 dni po porodzie wniosku o wypłacenie zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości 81,5 proc. podstawy wymiaru zasiłku

MRiPS potwierdziło także, że jeśli pracownica/matka dziecka posiadającego zaświadczenie, „Za życiem”, złożyła w ciągu 21 dni po porodzie wniosek o zasiłek macierzyński za cały okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego, z wyłączeniem 9 tygodni urlopu rodzicielskiego przysługującego ojcu dziecka, przysługuje w wysokości 81,5 proc. podstawy wymiaru. 

Ponadto, jak czytamy w wyjaśnieniach MRiPS, w przypadku urodzenia dziecka przed 26 kwietnia 2023 r. i pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w okresie od 2 sierpnia 2022 r. do wejścia w życie ustawy w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru pracownica, matka dziecka z zaświadczeniem „Za życiem” ma prawo do zasiłku macierzyńskiego za dodatkowe tygodnie urlopu rodzicielskiego w wysokości 81,5 proc. podstawy wymiaru. 

Dodatkowy urlop rodzicielski i zasiłek macierzyński a ustawa „Za Życiem” – ważne informacje  

Wyjaśnienia MRiPS, udzielone w odpowiedzi na pytanie DGP, dotyczyły jak czytamy powyżej, m.in. 24 tygodni dodatkowego urlopu rodzicielskiego przysługującego rodzicom dzieci z zaświadczeniem o nieuleczalnej chorobie lub upośledzeniu wystawionym w trybie ustawy „Za życiem”. 

Przypomnijmy, więc że zgodnie ze znowelizowanym Kodeksem pracy, zaświadczenie o nieuleczalnej chorobie lub upośledzeniu wystawione w trybie ustawy „Za życiem” pozwala skorzystać pracownikom/rodzicom dziecka z wydłużonego urlopu rodzicielskiego w wymiarze: 

  • do 65 tygodni ‒ w przypadku urodzenia jednego dziecka; 
  • do 67 tygodni ‒ w przypadkach urodzenia dwojga lub większej liczby dzieci. 

Urlop jest przeznaczony dla obojga rodziców, z zastrzeżeniem, że każde z rodziców ma wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego i prawa tego nie można przenieść na drugiego z rodzica dziecka. 

Rodzice korzystający z urlopu rodzicielskiego mają też prawo do zasiłku dla rodziców. I tak rodzice, którzy korzystają z urlopu rodzicielskiego w zwiększonym wymiarze w związku z posiadaniem przez dziecko wspomnianego wyżej zaświadczenia, gdy matka nie złoży zaraz po porodzie wniosku o zasiłek za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, podczas urlopu macierzyńskiego otrzyma 100 proc. podstawy wymiaru, a podczas wydłużonego urlopu rodzicielskiego zarówno ona, jak i ojciec dziecka otrzymają zasiłek w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru. 

Ponadto, zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego (także urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego) wynosi 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Z kolei za okres urlopu rodzicielskiego pracownikowi należny jest zasiłek w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru. 

Prawo pracy – sprawdź, jak możemy pomóc!
Dowiedz się więcej o naszych usługach: Prawo pracy


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa