10.01.2024 Podatki

Rozliczenie PIT za 2023 rok


Początek roku zwiastuje nadchodzący obowiązek rozliczenia podatku dochodowego za rok 2023. O czym muszą pamiętać pracodawcy i podatnicy podczas przygotowywania deklaracji PIT w 2024 r.?

Zmiany w rozliczeniu PIT za 2023 r.

Wypełniając PIT za 2023 r. należy pamiętać o zmianach, które weszły w życie w roku poprzednim, ale obowiązywały już przy rozliczeniu PIT za 2022 r. Wybrane zmiany:

 • nowy jednolity wzór formularza  PIT-2
 • brak możliwości zaliczenia odpisów amortyzacyjnych od budynku i lokalu mieszkalnego do kosztów uzyskania przychodów
 • rozliczanie najmu wyłącznie na PIT-28
 • 1,5% zamiast 1% podatku na organizacje pożytku publicznego
 • wydłużenie terminu złożenia PIT-28
 • nowe limity, które podatnicy PIT wykorzystają dla celów rozliczeń rocznych
 • wzrost limitu przychodów z najmu wspólnego, uzyskiwanego przez małżonków (do 200 tys. zł)
 • nowe zwolnienia podatkowe np. ulga na robotyzację, ulga na zabytki, ulga B+R, ulga na terminal płatniczy, ulga na ekspansję
 • modyfikacja ulgi na zabytki i ulgi prorodzinnej

Terminy rozliczenia PIT w 2024 r.

W 2024 r. obowiązuje jednolity termin dla wszystkich deklaracji podatkowych niezależnie od wybranej formy opodatkowania. Podatnicy mają czas na rozliczenie PIT za zeszły rok do 30 kwietnia 2024 r. Tego dnia deklaracje PIT-37 i PIT-38, wygenerowane w ramach usługi Twój e-PIT, zostaną automatycznie zaakceptowane, jeżeli podatnik nie zatwierdził ich samodzielnie we wcześniejszym terminie lub nie złożył do niego korekty.

Deklaracje PIT-28 oraz PIT-36 wymagają natomiast uzupełnienia danych podatkowych i samodzielnej akceptacji w usłudze Twój e-PIT. Wstępne roczne deklaracje PIT-37, PIT-36 i PIT-38 i PIT-28 zostaną udostępnione 15 lutego w e-Urzędzie Skarbowym.

Formularze PIT-11, PIT-4R, PIT-8C, PIT-8AR, PIT-R płatnicy muszą przekazać elektronicznie do właściwego urzędu skarbowego do 31 stycznia 2024 r. Termin na przekazanie dokumentów podatnikowi to 29 lutego 2024 r. (nie dotyczy PIT-4R, który składa się wyłącznie do US).

Jaka skala podatkowa obowiązuje w rozliczeniu PIT za 2023 rok?

Skala podatkowa nie uległa zmianie. Górna granica pierwszego progu podatkowego to – tak jak w roku poprzednim – 120 000 zł. Stawki podatkowe wynoszą wciąż 12% i 32%.

Zmiany w PIT-4R

PIT-4R to zestawienie pobranych i odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wypełnia je i przekazuje do urzędu skarbowego płatnik (pracodawca). Deklarację można obecnie złożyć tylko i wyłącznie elektronicznie na portalu Ministerstwa Finansów — podatki.gov.pl. PIT-4R należy złożyć do 31 stycznia 2024 r.

Płatnik wypełnia jeden egzemplarz formularza PIT-4R niezależnie od ilości osób, od których odprowadził zaliczki na podatek dochodowy. Co ważne, płatnik nie jest zobowiązany do przekazania dokumentu podatnikowi.

Koszty uzyskania przychodu

Rozliczając podatek za 2023 r. należy pamiętać, że koszty uzyskania przychodu nie mogą przekroczyć kwoty:

 • 3000 zł przy podstawowych kosztach uzyskania przychodu – jeżeli pracownik uzyskuje przychody z jednego stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub pracy nakładczej
 • 3600 zł przy podwyższonych kosztach uzyskania przychodu z tytułu jednej umowy
 • 4500 zł przy podstawowych kosztach uzyskania przychodu – jeżeli pracownik jednocześnie uzyskuje przychody z więcej niż jednego stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub pracy nakładczej
 • 5400 zł przy podwyższonych kosztach uzyskania przychodu z tytułu wielu umów

Rozliczanie PIT – sprawdź, jak możemy pomóc:


   Poznaj nasze usługi

   Chcesz być na bieżąco?
   Subskrybuj nasz newsletter!

   Pełna treść zgody

   Contract Administration Sp. z o. o.

   ul. Hrubieszowska 2
   01-209 Warszawa
   Polska

   +48 22 295 32 00
   contact@ca-staff.eu

   NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
   REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
   m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

   Mapa