5.01.2023 Prawo pracy

Wysyłka PIT-11 – konieczny prawidłowy PESEL lub NIP


Jak informuje Ministerstwo Finansów brak prawidłowego numeru PESEL/NIP w PIT-11 może uniemożliwić elektroniczną wysyłkę formularza, a tym samym wywiązanie się przedsiębiorcy z obowiązku podatkowego.

Elektroniczna wysyłka PIT-11

Pracodawcy muszą wypełnić i wysłać formularze PIT-11 do urzędu skarbowego do końca stycznia 2023 r. w formie elektronicznej, czyli w formie tzw. e-deklaracji. Obecnie obowiązuje wersja PIT-11 (29), która ma zastosowanie do przychodów osiągniętych przez podatnika od 1 stycznia 2022 r. W przypadku PIT-40A/11A aktualna wersja to wersja 21. Dowiedz się więcej: PIT-11 – nowy wzór formularza za 2022 r.

Warunkiem wysłania drogą elektroniczną formularza PIT-11 w wersji 29 a także PIT-40A/11A w wersji 21 za 2022 r. jest wpisywanie prawidłowego numeru PESEL/NIP podatnika, dla którego płatnik wysyła informację do urzędu.

Wpisanie prawidłowego numeru PESEL/NIP przez płatnika w formularzach/e-deklaracjach przekazywanych do urzędu skarbowego umożliwi:

  • wygenerowanie i udostępnienie podatnikowi zeznania podatkowego w usłudze Twój e-PIT,
  • skorzystanie przez podatnika z ulg i odliczeń,
  • zalogowanie się podatnika do usługi Twój e-PIT z wykorzystaniem danych autoryzujących, na które składają się m.in. PESEL lub NIP.

Warto wspomnieć, iż podanie prawidłowych danych PESEL/NIP podatnika, dla którego płatnik wysyła e-deklarację do urzędu skarbowego jest obowiązkiem ustawowym. Płatnik musi podawać prawidłowe dane, w tym PESEL/NIP organom podatkowym na dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru obowiązane są organy podatkowe.

Prawidłowy PESEL konieczny także w przypadku cudzoziemców

Powyżej przedstawiony warunek wysłania formularzy podatkowych przez płatnika obowiązuje także w przypadku zatrudniania cudzoziemców.

W roku 2021 możliwe było jeszcze przekazanie PIT-11 dla obcokrajowca pracującego w Polsce, ale nieposiadającego zameldowania i numeru PESEL, w którym zamiast numeru PESEL wpisano ciąg tych samych cyfr „9999999999” lub „1111111111”. Jednak obecnie nie ma takiej opcji.

Od 1 czerwca 2021 r. obcokrajowcy mogą bowiem wnioskować w urzędzie gminy o nadanie PESEL dla celów podatkowych. Ponadto, Ministerstwo Finansów wydało komunikat, iż PIT-11 za 2022 r. z nieprawidłowym identyfikatorem NIP/PESEL podatnika, w tym zawierającym ciąg takich samych cyfr nie będzie przyjmowany.

Terminy wysyłki PIT-11

Płatnicy zobowiązani są do przekazywania PIT-11 w formie elektronicznej do urzędu skarbowego do ostatniego dnia stycznia. W 2023 roku termin ten to 31 stycznia.

Pracownikowi natomiast płatnik powinien przekazać PIT-11 w terminie do ostatniego dnia lutego, można tego dokonać w formie elektronicznej lub papierowej, a w 2023 roku termin ten to 28 lutego.

PIT-11 – sprawdź, jak możemy pomóc:


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa