21.12.2022 Wynagrodzenia

PIT-11 – nowy wzór formularza za 2022 r.


Ministerstwo Finansów przygotowało nowy formularz PIT-11 dotyczący przychodów za rok 2022. Uwzględnia on wszystkie zmiany wprowadzone w tym roku w ramach Polskiego Ładu 2.0., także te obowiązujące od lipca. Pracodawcy muszą wypełnić i odesłać nowe formularze PIT-11 do urzędu skarbowego do końca stycznia 2023 r.

Nowy PIT-11

W styczniu 2022 roku Ministerstwo Finansów opublikowało PIT-11 w wersji 28, jednak od 1 lipca 2022 r. Polski Ład 2.0 wprowadził nowe ulgi podatkowe, co przełożyło się na konieczność modyfikacji formularza.

Obecnie obowiązującym wzorem jest PIT-11 (29) i tylko ta wersja jest aktualna. Ma ona zastosowanie do przychodów (dochodów) osiągniętych przez podatników od 1 stycznia 2022 r.

PIT-11 – nowy formularz, nowe ulgi podatkowe

Druk PIT-11 stanowi wystawianą przez płatnika informację o przychodach, dochodach, kosztach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. PIT-11 to także podstawa do sporządzenia PIT-37 lub PIT-36.

Nowa wersja formularza – PIT-11(29) – została dostosowana do wdrożonych w ramach Polskiego Ładu 2.0 nowości, czyli preferencji podatkowych takich jak ulga dla pracującego seniora, ulga na powrót czy ulga dla rodzin 4+.

Najważniejsze zmiany w formularzu PIT-11 dotyczą:

Części G:

  • nowy wiersz mający zastosowanie do wykazania przychodów z zasiłków macierzyńskich (art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT {ulga dla młodych});
  • nowy wiersz mający zastosowanie wykazywania przychodów zwolnionych od podatku, jeśli płatnik stosował w trakcie roku podatkowego zwolnienia takie jak ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+ oraz ulga dla seniorów (art. 21 ust. 1 pkt 152- 154 ustawy PIT);

Części E:

  • w tej części dodano trzy wiersze, od 12 do 14, mające zastosowanie do wykazywania zasiłków macierzyńskich, od których płatnik pobierał zaliczki na podatek.

Ponadto, co ważne, 1 lipca 2022 r., została zlikwidowana ulga dla klasy średniej, obecnie płatnicy nie muszą jej wykazywać w PIT-11.

Dowiedz się więcej: Polski Ład 2.0 – przewodnik po zmianach podatkowych od 1 lipca 2022

PIT-11 – ważne terminy w 2023 r.

PIT-11 sporządza płatnik i to jego obowiązkiem jest przekazanie formularza do urzędu skarbowego w formie elektronicznej, czyli w formie tzw. e-deklaracji, do 31 stycznia 2023 roku. PIT-11 należy także przekazać pracownikowi/podatnikowi do końca lutego 2023 r. Można to zrobić elektronicznie lub przekazując wydruk w formie papierowej. Czytaj także: Od 1 stycznia 2023 r. obowiązek posiadania konta na PUE ZUS

W przypadku nierezydentów informację PIT-11 zastępuje się deklaracją IFT, natomiast obcokrajowcom będącym polskimi rezydentami podatkowymi płatnik wystawia standardowo PIT-11.

Czytaj także: Nowy PIT-2 na 2023 rok dostosowany do Polskiego Ładu 2.0

Prawo pracy – sprawdź, jak możemy pomóc:


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa