15.03.2023 ZUS

Składka zdrowotna przedsiębiorcy w 2023 roku


Składka na ubezpieczenie zdrowotne to jedna z części comiesięcznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorców do ZUS. Od jakiej podstawy liczy się jej wysokość i do kiedy należy ją rozliczyć w 2023 roku?

Składka zdrowotna – minimalna wysokość

Od 2022 roku wysokość składki zdrowotnej zależy od formy opodatkowania oraz wysokości osiąganych dochodów. Zasadniczo minimalna wysokość składka zdrowotnej dla przedsiębiorcy rozliczającego się z podatku PIT na ogólnych zasadach, czyli według skali podatkowej, to 9% podstawy wymiaru składki, a więc dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej.

Minimalna podstawa wymiaru składki zdrowotnej w okresie od lutego 2023 r. do stycznia 2024 r. wynosi 3 490 PLN (minimalna płaca od stycznia 2023 r.), a minimalna wysokość składki to 314,10 PLN. (czytaj także: Minimalne wynagrodzenie w 2023)

Co ważne, nie będzie kolejnego podwyższenia wysokości minimalnej składki za ubezpieczenie zdrowotne wraz z drugą podwyżką minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca 2023 r. Podana powyżej minimalna podstawa wymiaru składki obowiązywać będzie od lutego 2023 r. do stycznia 2024 r. (za styczeń 2023 r. obowiązuje jeszcze minimalna wysokość składki 270,90 PLN, co stanowi 9% podstawy wymiaru składki obliczonej od podstawy wymiaru składki 3 010 PLN).

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy zależy też od formy opodatkowania:

 1. Podatek liniowy 19% – składka zdrowotna w wysokości 4,9% podstawy wymiaru składki (dochodu z działalności gospodarczej),
 • Skala podatkowa – składka w wysokości 9% podstawy wymiaru składki (dochodu z działalności gospodarczej),
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – miesięczna składka zdrowotna wynosi 9% zryczałtowanej podstawy i w zależności od przychodów wyniesie:

Składka 376,16 PLN dla przychodów poniżej 60 tys. PLN;

Składka 626,93 PLN dla przychodów do 300 tys. PLN;

Składka 1128,48 PLN dla przychodów powyżej 300 tys. PLN;

 • Karta podatkowa – podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne to minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku, a składka zdrowotna, za każdy miesiąc roku składkowego od 1 lutego 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku wynosi 314,10 PLN.

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej przedsiębiorcy w 2023 r.

Od 2022 roku przedsiębiorców obowiązuje roczne rozliczenie składki zdrowotnej. Na czy ono polega? Wyjaśniamy poniżej.

Otóż roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy polega na zastosowaniu rocznej podstawy wymiaru składki zdrowotnej stanowiącej dochód z działalności gospodarczej za dany rok kalendarzowy traktowany jako różnica między przychodami a kosztami uzyskania tych przychodów, pomniejszony o składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) lub podatkiem liniowym zastosuje minimalną roczną podstawę wymiaru składek, jeśli roczna podstawa wymiaru składki okaże się niższa niż iloczyn liczby miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i minimalnego wynagrodzenia.

Przedsiębiorcy roczne rozliczenie składki zdrowotnej mają przekazać w dokumencie za kwiecień 2023 na druku:

 • ZUS DRA (blok XII), „Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku stosowania opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych” – w przypadku płatnika składek opłacającego składki wyłącznie za siebie,
 • ZUS RCA (blok III.F), Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku stosowania opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych” – w przypadku płatnika składek zatrudniającego nie więcej niż 5 pracowników,

 w terminie do 22 maja 2023 r.

Wyliczenie kwoty zwrotu lub dopłaty składki – kalkulator ZUS

Dokonując rozliczenia rocznego może okazać się, że:

 • ubezpieczony zapłacił wyższe składki zdrowotne niż roczna składka na ubezpieczenie zdrowotne ustalona od rocznej podstawy wymiaru składki zdrowotnej – wówczas przysługuje zwrot nadpłaty,
 • kwota wpłaconych składek przez ubezpieczonego jest niższa niż roczna składka – wówczas należy dopłacić różnicę.

Aby ułatwić dokonanie wyliczenia ZUS udostępnił specjalny kalkulator do obliczania rocznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Kalkulator ZUS pomoże wyliczyć roczną podstawę wymiaru i składki:

 • za osoby prowadzące jedną lub kilka pozarolniczych działalności gospodarczych, do których stosuje się formy opodatkowania: zasady ogólne (podatek według skali, podatek liniowy) oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • za osoby korzystające z „ulgi na start”, „preferencyjnych składek” oraz „małego ZUS plus”.

Kalkulator obliczy także różnicę między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne a sumą należnych miesięcznych składek, która stanowić będzie podstawę do ustalenia łącznej kwoty zwrotu lub dopłaty składki.

Przedsiębiorca płaci składkę zdrowotną za siebie – wyjątki od tej zasady

Zasadniczo przedsiębiorca sam opłaca za siebie składkę na ubezpieczenie zdrowotne, ale nie zawsze, są od tego pewne wyjątki. Oto przypadki, w których przedsiębiorca nie musi płacić za siebie składki zdrowotnej:

 • przedsiębiorca jest emerytem bądź rencistą, którego emerytura lub renta nie przekracza miesięcznie wysokości minimalnego wynagrodzenia, opłacającym podatek dochodowy z prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej;
 • przedsiębiorca jest osobą legitymującą się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, która opłaca podatek dochodowy z prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej;
 • przedsiębiorca jest emerytem bądź rencistą, którego emerytura lub renta nie przekracza miesięcznie wysokości minimalnego wynagrodzenia, a z działalności uzyskuje miesięcznie przychody w wysokości nieprzekraczającej 50% kwoty najniższej emerytury,
 • przedsiębiorca pobiera zasiłek macierzyński nieprzekraczający miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego;
 • przedsiębiorca jest osobą legitymującą się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, która z działalności uzyskuje miesięcznie przychody w wysokości nieprzekraczającej 50% kwoty najniższej emerytury;
 • przedsiębiorca jest pracownikiem i z tego tytułu opłaca składki od wymiaru nie wyższego niż minimalne wynagrodzenie, który z działalności uzyskuje miesięczne przychody w wysokości nieprzekraczającej 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz opłaca podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

ZUS – sprawdź, jak możemy pomóc:


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa