Combined Shape

Mzdový audit


Mzdový audit – rozsah našich služeb

Mzdový audit je ve své podstatě druhem interního auditu, který se zaměřuje na mzdovou a personální oblast. Jeho konkrétní rozsah a frekvence jsou přizpůsobeny danému klientovi, jeho potřebám a požadavkům.

Cílem mzdového auditu je najít případné nedostatky a definovat nápravná a následně preventivní opatření, která povedou k odstranění nedostatků a tím snížení pravděpodobnosti udělení sankcí ze strany externích subjektů, především státních institucí. Výsledkem auditu je písemná zpráva obsahující popis situace, rizik a návrh opatření na zlepšení.

Mzdový audit, jehož předmětem je dodržování právních a interních předpisů se zaměřuje na oblasti, které jsou obvykle předmětem auditu ze strany externích subjektů (správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, finanční úřad, inspektorát práce):

 • nastavení mzdového a HR systému (pracovně-právní dokumenty, ERP) z hlediska legislativních požadavků
 • nastavení systému odměňování
 • nastavení systému evidence docházky
 • výpočet mezd, příplatků za práci přesčas, ve svátek, o víkendu atd., náhrad za dovolenou, náhrad za nemoc, náhrad při překážkách v práci, odstupného
 • výpočet a zdaňování peněžních a nepeněžních benefitů
 • výpočet a platby sociálního a zdravotního pojištění
 • výpočet a odvody srážkové a zálohové daně z příjmu včetně zpracování ročního zúčtování
 • výpočet průměrného výdělku
 • provedení srážek ze mzdy
 • plnění povinností v oblasti zákonného vykazování
 • plnění povinnosti v oblasti BOZP
 • zacházení s osobními a citlivými daty zaměstnanců
 • plnění povinností v oblasti archivace dat
 • plnění povinností v oblasti cestovních náhrad
 • plnění povinnosti v oblasti zaměstnávání cizinců

Mzdový audit zaměřený na procesy, jejich účinnost a efektivnost má za cíl zlepšit:

 • nastavení mzdového a HR ERP systému a míru jeho využití z hlediska automatického zpracování dat
 • procesy v oblasti sběru a zpracování docházkových dat
 • procesy v oblasti zachování důvěrnosti dat
 • procesy v oblasti přípravy a zpracování podkladů pro mzdy
 • procesy v oblasti oběhu HR dokumentů
 • procesy v oblasti reportingu
 • nastavení pracovních pozic a odpovědností v oblasti mezd a HR
 • systém interních kontrol a validace dat, autorizace, stanovení a plnění termínů

Věří nám více než 500 klientů

Zjistěte, jak můžeme podpořit vaše podnikání

HR a outsourcing mezd – step by step

Jak se připravit na outsourcing mezd a HR a na co si dát pozor?

Chcete být stále v obraze?
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru!

Zobrazit celé znění souhlasu

Contract Administration spol. s r.o.

U Garáží 1611/1, Holešovice
170 00 Praha 7, Česká republika

+420 221 111 611
contact@ca-staff.eu

IČO: 25084682, DIČ: CZ25084682
registrovaná u Městského soudu v Praze,
oddíl C, spisová značka 48378

Mapa