Jak to u nás chodí?


Krok 1: V případě zveřejnění inzerátu, zaslání životopisu prostřednictvím portálu www.jobs.cz

Všem, kteří mají zájem u nás pracovat, doporučujeme sledovat pracovní nabídky na webové stránce www.jobs.cz, kde zveřejňujeme aktuálně obsazované pracovní pozice.

Bez ohledu na aktuálně otevřená výběrová řízení nás můžete kontaktovat také zasláním žádosti a životopisu na e-mailovou adresu: kariera@ca-staff.eu

Krok 2: Selekce životopisů

Váš životopis posoudí naše HR oddělení ve spolupráci s vedoucími jednotlivých oddělení a ti kandidáti, jejichž zkušenosti nejvíce odpovídají našim představám, budou pozváni do dalšího kola, kterým může být Assessment Centre nebo první pohovor.

Krok 3: Pozvání na první pohovor

Na prvním pohovoru se kandidát setká se specialistou z HR oddělení a vedoucím příslušného oddělení, kterého se daná pozice týká.

Cílem pohovoru je seznámit se s kandidátem (jeho zkušenostmi, úrovní jeho vědomostí a úrovní jeho anglického jazyka), ale také odprezentovat naši společnost, charakter dané pozice a seznámit se se vzájemnými očekáváními.

Pokud je aktuálně obsazovaná pozice ve středním až vyšším managementu, velmi pravděpodobně pozveme kandidáta na více než jeden pohovor.

Krok 4: Nabídka spolupráce a dokončení výběrového řízení

V této fázi odprezentujeme kandidátovi – finalistovi nabídku na spolupráci a dokončíme formality. Před předložením naší nabídky může být kandidát požádán o poskytnutí telefonických referencí.

Krok 5: Nástup nového kandidáta

Vítáme Vás na palubě!

Během prvních dní naší spolupráce se nový kolega zúčastní celodenního programu, který mimo jiné zahrnuje:

  • školení o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci a o ochraně před požáry
  • seznámení s HR oddělením, zástupcem IT oddělení a správcem informační bezpečnosti a seznámení s pravidly, podle kterých naše společnost funguje
  • seznámení s právy a povinnostmi zaměstnance a s možnostmi kariérního postupu v organizaci s přiděleným pracovním místem
  • absolvování tzv. „office tour“ za účelem seznámení se s prostory a novými kolegy a nadřízenými

Proč se vyplatí pro nás pracovat?

Chcete být stále v obraze?
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru!

Zobrazit celé znění souhlasu

Contract Administration spol. s r.o.

U Garáží 1611/1, Holešovice
170 00 Praha 7, Česká republika

+420 221 111 611
contact@ca-staff.eu

IČO: 25084682, DIČ: CZ25084682
registrovaná u Městského soudu v Praze,
oddíl C, spisová značka 48378

Mapa