Combined Shape

Personální administrativa


Co je personální administrativa?

Přestože mzdové účetnictví je alfa omega mezi službami, které poskytujeme našim klientům, usilujeme o to, aby se mzdy zpracovávaly v širším kontextu činností. Personální administrativa je tak součástí další služby, kterou naše payroll účetní firma nabízí.

Komplexní služba Human Capital Solutions má za cíl pokrýt jakékoliv potřeby firmy či zaměstnavatele, které souvisí s lidským kapitálem. Služba zahrnuje správu zaměstnanců, zpracování mezd a mzdový audit. Jsme přesvědčeni, že komplexní a provázané řešení umožňuje dosáhnutí efektivity v oblasti nákladů a procesů a přináší tak očekávanou přidanou hodnotu. Rozsah a způsob vykonávání služeb vždy závisí na požadavcích a potřebách klienta.

Personální administrativa – rozsah služby

Díky vlastním konzultantům nebo prostřednictvím prověřených partnerů jsme schopni poskytnout služby v následujících oblastech:

  • správy osobních složek zaměstnanců
  • revize a přípravy pracovně-právních dokumentů (tj. smluv, dodatků, interních předpisů atd.)
  • správy docházkových záznamů/systémů
  • správy benefitů
  • přípravy podkladů pro výpočet mezd
  • výpočtu různých nároků zaměstnance (např. nárok na dovolenou, placené volno, výpovědní lhůtu, odstupné, podklady pro výpočet odměn, atd.)
  • monitoringu důležitých termínů v souvislosti s pracovně-právním vztahem (uplynutí zkušební doby, uplynutí pracovního poměru na dobu určitou, harmonogram BOZP školení a zdravotních prohlídek)
  • zpracování a výpočtu cestovních náhrad
  • HR reportingu
  • revize a nastavení procesů

Věří nám více než 500 klientů

Mzdová účetní vs. HR – výhody při zpracování mezd

Hot-line

Součástí našeho řešení je možnost zřízení hot-line pro vaše zaměstnance nebo přítomnost konzultantů CA v sídle vaší společnosti (tzv. duty hours).

Daňová pomoc

Hot-lines jsou našimi klienty využívány zejména při zpracování ročního zúčtování daně, kdy zaměstnanci volají přímo našim mzdovým účetním. Ti jim po telefonu (případně i přes Teams) pomáhají s vyplněním prohlášení poplatníka daně a žádosti o roční zúčtování daně tak, aby se co nejvíc eliminovala chybovost a mzdy tak mohly být zpracovány co nejefektivněji. Zaměstnanci se mohou na hot-line rovněž informovat, jak optimalizovat svou daňovou povinnost.

Duty hours

V rámci duty hours mzdová účetní může docházet do vaší společnosti a být nápomocná vašim zaměstnancům a řešit jejich požadavky namísto vlastní HR.

Účetnictví a lidské zdroje na jednom místě

Vzhledem k tomu, že mzdová účetní při zpracování mezd velmi často komunikuje právě s HR, ze zkušenosti víme, že HR většinou nedisponuje širšími znalostmi v payroll oblasti a mzdové účetnictví je pro HR spíše okrajovým doplňkem jinak širokých znalostí. To je samozřejmě pochopitelné, neboť samotná HR oblast je znalostně obsáhlá. Značnou výhodou tedy může být i to, že HR a mzdová účetní jsou v jedné osobě a nedochází tak k šumu při předávání informací. HR hned ví, jaké dopady pro zaměstnance či společnost bude mít určité rozhodnutí i z pohledu výpočtu mezd.

Podpora zaměstnancům

Mzdová účetní v rámci duty hours může například podepisovat pracovní smlouvy se zaměstnanci, upozorňovat zaměstnance na potřebu lékařské prohlídky, připravuje dokumentaci, vyplňuje s novými zaměstnanci prohlášení poplatníka daně, informuje nového zaměstnance, co si musí v rámci jednotlivých oddělení vyřídit (IT přístupy, vyzvednutí služebního telefonu atp.). U stávajících zaměstnanců kontaktuje především zaměstnance na mateřské/rodičovské dovolené, ověřuje s nimi návrat do zaměstnání, vyplňuje potřebné formuláře nebo v případě pracovního úrazu vyplňuje potřebné žádosti a dokumentaci.

Zjistěte, jak můžeme podpořit vaše podnikání

HR a outsourcing mezd – step by step

Jak se připravit na outsourcing mezd a HR a na co si dát pozor?

Chcete být stále v obraze?
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru!

Zobrazit celé znění souhlasu

Contract Administration spol. s r.o.

U Garáží 1611/1, Holešovice
170 00 Praha 7, Česká republika

+420 221 111 611
contact@ca-staff.eu

IČO: 25084682, DIČ: CZ25084682
registrovaná u Městského soudu v Praze,
oddíl C, spisová značka 48378

Mapa