9.12.2022 Prawo pracy

Zmiany w badaniach lekarskich pracowników. Czy obowiązek badań okresowych powróci w 2023 r.?


Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia ma znowelizować przepisy dotyczące przeprowadzania badań lekarskich pracowników. Przywrócony zostanie, m.in. obowiązek wykonywania badań okresowych zawieszony na czas pandemii COVID-19.

Minister Zdrowia przygotował nowelizację zmieniającą aktualnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Ponadto, rząd rozważa zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego z początkiem przyszłego roku, a to będzie oznaczać powrót obowiązku wykonywania badań okresowych.

Nowelizacja rozporządzenia – uaktualnienie treści przepisów

7 listopada rozporządzenie zmieniające zostało opublikowane na stronie Rządowego Centrum Legislacji i zakłada wprowadzenie kilku zmian mających na celu uaktualnienie obecnej treści, bowiem część wspominanych w przepisach instytucji już nie istnieje.

Dodatkowo, projektowane rozporządzenie zakłada, iż skierowania na badania wydane przed dniem jego wejścia w życie zachowają ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

Rozporządzenie ma wejść w życie po 14 dniach od jego ogłoszenia. Planowane zmiany nie wpłyną na działalność mikro-firm oraz małych i średnich przedsiębiorców, mają one bowiem charakter uaktualniający treść przepisów.

Stan zagrożenia epidemicznego – możliwe zniesienie w 2023 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego przedłuża nakaz noszenia maseczek w szpitalach oraz aptekach do 31 grudnia 2022 r. w związku z obowiązującym od 16 maja 2022 r. stanem zagrożenia epidemicznego.

Jak wynika z zapowiedzi rządu, z dniem 1 stycznia 2023 r. możliwe jest zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego.

Jeśli tak się stanie, warto mieć na uwadze, że pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonanie zawieszonych obowiązków i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania danego stanu. Dotyczy to badań okresowych pracowników, zawieszenie nie obejmuje bowiem wykonywania badań wstępnych oraz badań kontrolnych.

Czasu nie będzie wiele, warto więc już teraz rozważyć nadrabianie zaległości w niezleconych badaniach.

Czytaj także: Zakażenie COVID-19 – kiedy można uznać za chorobę zawodową?

Badania okresowe – kiedy należy je wykonać?

Przypomnijmy, iż skierowanie na badania okresowe wystawia pracodawca i to pracodawca pokrywa ich koszt.

Badaniom okresowym podlegają:

  • cyklicznie wszyscy zatrudnieni pracownicy w terminach wyznaczonych przez lekarza medycyny pracy, wskazanych w orzeczeniu o braku przeciwwskazań do pracy,
  • pracownicy narażeni na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających także po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami oraz po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zgłoszą wniosek o objęcie takimi badaniami.

Pracodawcy, który zaniecha obowiązku zlecania badań okresowych i dopuści pracownika bez aktualnych badań do pracy, grozi kara grzywny za naruszenie zasad BHP w wysokości od 1000 do 30 000 PLN.

Czytaj także: Zagraniczne zwolnienie lekarskie – czy uprawnia do zasiłku chorobowego?

Prawo pracy – sprawdź, jak możemy pomóc:


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa