20.10.2021 Prawo pracy

Zakażenie COVID-19 – kiedy można uznać za chorobę zawodową?


Zakażenia koronawirusem nie można zakwalifikować jako wypadek przy pracy, dopuszczalne jest jednak uznanie go za chorobą zawodową. Potwierdza to stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy.

COVID a wypadek przy pracy

Zgodnie z Kodeksem pracy, aby zdarzenie można było uznać za wypadek przy pracy, muszą zostać spełnione łącznie cztery przesłanki:

  • związek z pracą,
  • przyczyna zewnętrzna,
  • nagłość zdarzenia,
  • wystąpienie urazu.

Zakażenia COVID-19 nie można wiec zakwalifikować do tej kategorii, może jednak zostać uznane za chorobę zawodową. Aby tak się stało musi być spełnione kilka ważnych warunków określonych w obowiązujących przepisach.

COVID a choroba zawodowa

Choroba zawodowa to sytuacja, w przypadku której zachorowanie nastąpiło w miejscu pracy lub w warunkach narażenia zawodowego, czyli wystąpiło powiązanie z wykonywaniem czynności służbowych.

Zakażenie koronawirusem może wystąpić w miejscu pracy, a więc powyższy warunek może zostać spełniony. Ponadto, w wykazie chorób zawodowych zawartym w rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych, znajdują się „choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa”, a w wykazie szkodliwych czynników biologicznych rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki pojawia się wirus SARS zakwalifikowany do 3. grupy zagrożenia. Kolejny warunek także zostaje spełniony.

Oczywiście by można było z całą pewnością uznać, że dane zakażenie COVID-19 kwalifikuje się jako choroba zawodowa należy ustalić, czy zarażenie miało związek z pracą i nastąpiło w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, a potwierdzone zmiany chorobowe wywołane na skutek choroby świadczą o trwałym pogorszeniu stanu zdrowia. Zakres świadczeń z tytułu choroby zawodowej uzależniony będzie bowiem od skutków zdrowotnych danego zachorowania i ich wpływu na dalszą zdolność do wykonywania pracy.

Podsumowując, COVID-19 można uznać za chorobę zawodową, jednak każdy przypadek zachorowania należy rozpatrywać oddzielnie. Ostatecznie o stwierdzeniu, że dana choroba w konkretnym przypadku jest chorobą zawodową decyduje właściwy państwowy inspektor sanitarny.

Zobacz także: Nowe zasady kontroli zwolnień lekarskich w 2022 roku

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!

 


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa