20.02.2024 Prawo pracy

Zasiłek chorobowy – wyższa podstawa od stycznia 2024 r. 


1 stycznia 2024 r. kwota podstawy zasiłku chorobowego wzrosła. O ile? Jakie inne zmiany mogą czekać pracodawców i ich pracowników w tym roku? 

Podstawa zasiłku chorobowego w nowej wysokości 

1 stycznia 2024 r. wysokość podstawy zasiłku chorobowego uległa zmianie. Wszystko za sprawą podniesienia minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia minimalna płaca brutto w Polsce wynosi 4 242 PLN, a minimalna stawka godzinowa to 27,70 PLN. 

Podstawa zasiłku chorobowego to zgodnie z przepisami co najmniej 86,29 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zatem od 1 stycznia 2024 r. podstawa zasiłku chorobowego na L4 wynosi 3 660,43 PLN. Przypomnijmy, że od lipca 2023 r. podstawa ta wynosiła 3106,44 PLN. 

W lipcu tego roku płaca minimalna ponownie wzrośnie (do kwoty 4300 PLN). Podstawa zasiłku chorobowego od 1 lipca wyniesie więc 3 710,47 PLN. 

Wysokość podstawy zasiłku chorobowego brutto
od 1 stycznia 2024 r.od 1 lipca 2024 r.od 1 lipca 2023 r.
3 660,43 PLN3 710,47 PLN3 106,44 PLN

Zasiłek chorobowy to świadczenie wypłacane osobie objętej ubezpieczeniem społecznym, która stała się niezdolna do pracy z powodu choroby (L4). Obecnie miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. 

Zasiłek chorobowy także po ustaniu zatrudnienia? 

Po ustaniu okresu ubezpieczenia, a więc np. wraz z końcem zatrudnienia ubezpieczonemu także przysługuje prawo do zasiłku chorobowego, ale pod pewnymi warunkami. Mianowicie, zasiłek chorobowy będzie wypłacony, jeśli okres nieprzerwanej niezdolności do pracy przypada także po wygaśnięciu ubezpieczenia. Maksymalny okres wypłaty zasiłku po ustaniu ubezpieczenia wynosi 91 dni.  

Wyjątek od powyższej zasady stanowią przypadki, w których niezdolności do pracy powstały wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów oraz w przypadku niezdolności spowodowanych gruźlicą lub występujących w trakcie ciąży.  

100 proc. wynagrodzenia na L4, czyli plany rządu na przyszłość ZUS 

Ostatnio w kontekście składek ZUS oraz zasiłku chorobowego wiele mówi się o projekcie ustawy dotyczącym tzw. wakacji składkowych oraz przeniesienia ciężaru wypłaty chorobowego za pracownika przebywającego na L4 z pracodawcy na ZUS.

Dowiedz się więcej: Miesiąc bez składki ZUS? Będą nowe rozwiązania dla przedsiębiorców  

W planach rządu jest także inne rozwiązanie. Jest nim pełne wynagrodzenie za czas choroby, czyli 100 proc. pensji na L4. Obecnie w czasie niezdolności do pracy pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy w wysokości 80 proc. wynagrodzenia.  

L4 pod kontrolą. Dane ZUS za IV kwartał 2023 r. 

Zmiany zasad wypłacania chorobowego są potrzebne. Jak pokazują dane Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w IV kwartale 2023 r. organ przeprowadził 124,3 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W ich wyniku ZUS wydał 8,3 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę 9 860,7 tys. złotych. 

Ponadto, w związku z ograniczeniem podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia, ZUS w IV kwartale 2023 r. obniżył wypłaty dla 24,1 tys. osób na łączną kwotę 37 715,2 tys. złotych. Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń ZUS w razie choroby i macierzyństwa w IV kwartale 2023 r. wyniosła 47 576,0 tys. złotych. 

Natomiast do najczęstszych przyczyn niezdolności do pracy w całym 2023 roku należały: 

  • ostre zakażenia górnych dróg oddechowych – 2,7 mln zwolnień lekarskich (e-ZLA), 
  • przeziębienia – 1,6 mln zwolnień, 
  • opieka położnicza z powodu stanów związanych z ciążą – 1,2 mln zwolnień. 

Prawo pracy – sprawdź, jak możemy pomóc!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa