4.10.2022 Podatki

Nowy PIT-2 na 2023 rok dostosowany do Polskiego Ładu 2.0


Od 2023 roku zacznie obowiązywać nowy wzór formularza PIT-2. Został on dostosowany do przepisów Polskiego Ładu 2.0. i ma uprościć składanie u płatnika oświadczeń i wniosków podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na PIT.

PIT-2 – jeden formularz zamiast kilku

PIT-2 w wersji 9 zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. Nowy formularz uwzględnia zmiany wprowadzone przez Polski Ład 2.0 i jest skierowany do znacznie szerszego grona podatników niż jego wcześniejsza wersja. Ponadto łączy w jeden klika innych oświadczeń i wniosków, stanowiąc super formularz podatkowy.

Nowy druk PIT-2 (9), występujący pod pełną nazwą OŚWIADCZENIA / WNIOSKI podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, będzie mógł być składany przez pracowników (także wieloetatowców), zleceniobiorców, osoby wykonujące prace na podstawie umowy o dzieło, członków zarządów oraz menedżerów na kontraktach.

Formularz PIT-2 łączy kilka wniosków i oświadczeń, za jego pomocą możliwe będzie złożenie/wycofanie:

 • oświadczenia w sprawie pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek,
 • oświadczenia o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
 • oświadczenia w sprawie korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodu,
 • oświadczenia w sprawie zwolnień takich jak ulga dla rodzin 4+, ulga powrót, ulga dla pracujących seniorów,
 • wniosku o niestosowanie ulgi dla młodych lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodu,
 • wniosku o rezygnację ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu,
 • wniosku o niepobieranie zaliczek w roku podatkowym.

Outsourcing kadr i płac – kompleksowa obsługa i sprawdzone rozwiązania

Nowy PIT-2 w dowolnym terminie

Zgodnie z nowymi przepisami druk PIT-2 można składać w dowolnym terminie, a nie wyłącznie przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia w danym roku jak to było dotychczas. PIT-2 w wersji 9 odnosi się do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2023 r., więc teoretycznie podatnicy będą składać nowy formularz w roku 2023, ale nie ma też przeszkód, aby złożyć oświadczenie wcześniej.

Ponadto, co ważne, nie ma obowiązku ponownego składania oświadczenia wyłącznie z powodu aktualizacji formularza na nowy, dotyczy to sytuacji, w których nie ma zmian mających wpływ na kalkulację zaliczki dla podatnika.

Jednak, jeśli u danego podatnika zaszły zmiany mające wpływ na kalkulację zaliczki na podatek dochodowy, wówczas podatnik jest zobowiązany złożyć oświadczenie uaktualniające, czyli w 2023 roku PIT-2 w wersji 9. W formularzu jest możliwość zmiany lub wycofania złożonych wcześniej wniosków lub oświadczeń. 

Do 3 płatników w PIT-2

Polski Ład 2.0 zmienił zasady stosowania kwoty zmniejszającej podatek. Od 1 stycznia 2023 roku podatnik może wskazać do 3 płatników, czyli pracodawców, zleceniodawców i ZUS do zmniejszania zaliczek na podatek dochodowy PIT o kwotę 3600 PLN, przy czym kwota zmniejszająca podatek wyniesie odpowiednio:

 • jedna umowa – 300 PLN,
 • dwie umowy – po 150 PLN,
 • trzy umowy – po 100 PLN.

Ponadto, PIT-2 dla celów pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek będzie mógł złożyć podatnik, który otrzymuje przychody z następujących źródeł:

 • umowa o pracę,
 • stosunek służbowy,
 • praca nakładcza,
 • spółdzielczy stosunek pracy,
 • umowa zlecenie,
 • umowa o dzieło,
 • umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • kontrakt menadżerski,
 • prawa majątkowe,
 • emerytura lub renta z zagranicy.

Outsourcing kadr i płac – sprawdź, jak możemy pomóc:


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa