22.06.2022 Podatki

Polski Ład 2.0 – 5 kluczowych zmian w PIT


1 lipca 2022 w życie wchodzi nowelizacja Polskiego Ładu, czyli tzw. Polski Ład 2.0. Znaczna część proponowanych zmian dotyczy ustawy o PIT. Jak odnaleźć się w zmianach przepisów i na co szczególnie zwrócić uwagę?

1 lipca 2022 r. reforma podatkowa w ramach Nowego Polskiego Ładu 2.0 stanie się faktem. Nowelizacja wpłynie na rozliczenia w PIT oraz na preferencje podatkowe dedykowane rodzicom i opiekunom. Przedsiębiorcy raz jeszcze zmuszeni będą dostosować się do nowych zasad naliczania zaliczek na podatek dochodowy. Warto wspomnieć, iż zaledwie pół roku temu płatnicy stanęli przed niemałym wyzwaniem jakim był nowy mechanizm przedłużenia terminów pobrania i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy wdrożony najpierw rozporządzeniem Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r., a ostatecznie nowelizacją Polskiego Ładu z 8 marca 2022 r. Jakie nowe wyzwania czekają pracodawców po 1 lipca 2022 r.?

5 kluczowych rozwiązań Polskiego Ładu 2.0 od 1 lipca 2022 r.

  1. 12% PIT w I progu skali podatkowej

Kluczową zmianą jest obniżenie podstawowej stawki PIT z 17% na 12%.Niższy podatek zapłacą podatnicy rozliczający się według skali podatkowej i mieszczący się w I progu podatkowym (dochody do 120 000 PLN rocznie). Obniżka dotyczy jednoosobowych przedsiębiorców, pracowników, zleceniobiorców oraz emerytów i rencistów spełniających powyższe kryteria. Jednocześnie zachowana zostanie kwota wolna od podatku w wysokości do 30 000 PLN, II próg podatkowy w wysokości 120 000 PLN, a także wyższa 9% składka zdrowotna (wcześniej było 7,75%).

Dowiedz się więcej: Polski Ład 2.0 – obniżka PIT od 1 lipca 2022 r.

2. Nowa kwota zmniejszająca podatek

Kolejną ważną zmianą jest obniżenie kwoty zmniejszającej podatek. Aktualnie wynosi ona 5100 PLN rocznie, po 1 lipca roczna kwota zmniejszająca podatek to 3600 PLN, co oznacza obniżkę obliczanej zaliczki na podatek dochodowy o 300 PLN (poprzednio było to 425 PLN miesięcznie).

3. Brak ulgi dla klasy średniej

1 lipca 2022 r. to koniec tzw. ulgi dla klasy średniej. Preferencja ta zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2022 r. Co ważne, płatnicy składek uwzględniający ulgę dla klasy średniej w zaliczkach PIT za okres od stycznia 2022 do czerwca 2022 nie będą zobowiązani do wprowadzenia korekt. Ulga dla klasy średniej będzie jeszcze dostępna po 1 lipca (ale tylko wyjątkowo – w rozliczeniu rocznym), jeśli jej zastosowanie okaże się korzystniejsze dla podatnika niż zasady obowiązujące po 1 lipca 2022 r.

Dowiedz się więcej: Niższy PIT i brak ulgi dla klasy średniej od lipca 2022  

4. Brak obowiązku podwójnego wyliczania zaliczek na PIT

1 lipca 2022 r. uchylony zostanie podwójny obowiązek wyliczania zaliczek za 2022 do porównania z hipotetycznego podatku obliczanego jak w 2021 r. Ponadto, pracodawca nie poniesie odpowiedzialności z tego tytułu nieprawidłowego pobrania zaliczek na PIT spowodowanego błędną informacją przekazaną przez pracownika (dotyczy nieprawidłowo złożonego oświadczenia PIT-2).

Dowiedz się więcej: Polski Ład 2.0 – preferencje dla pracowników wieloetatowych

5. Wspólne rozliczenie z dzieckiem i ulgi podatkowe dla rodziców i opiekunów

Ustawodawca w ramach nowelizacji przepisów podatkowych wprowadza także zmiany dotyczące stosowania ulg podatkowych dla rodziców i opiekunów, w tym dla samotnie wychowujących dzieci. Samotni rodzice ponownie rozliczą się wraz z dzieckiem (w poprzedniej wersji przepisów Polskiego Ładu obowiązywała ulga w kwocie 1500 PLN). Oprócz przywrócenia wspólnego rozliczenia z dzieckiem, przewidziano także:

  • większą ulgę na dzieci – dziecko może osiągnąć większe zarobki bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców – po 1 lipca będzie to do 16 061,28 PLN w 2022 r. (12-krotność renty socjalnej),
  • rozszerzenie ulg podatkowych – ulga dla rodzin 4+, ulga dla młodych, ulga na powrót, oraz ulga pracujących seniorów będą obejmowały również zasiłki macierzyńskie przyznawane rodzicom i opiekunom przyjmującym dzieci na wychowanie,
  • preferencja dziecko z kwotą wolną od podatku – renty rodzinne małoletnich dzieci nie będą doliczane do dochodów rodziców, dziecko traktowane jako odrębny podatnik będzie korzystać z kwoty wolnej od podatku.

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa