16.05.2022 Podatki

Polski Ład 2.0 – preferencje dla pracowników wieloetatowych


Polski Ład 2.0 ma umożliwić osobom zatrudnionym u kilku pracodawców stosowanie kwoty zmniejszającej podatek na korzystniejszych niż dotąd zasadach. W oświadczeniu PIT-2 będzie można wskazać do 3 płatników.

Do 3 płatników w PIT-2

Nowa odsłona Polskiego Ładu to szereg preferencji podatkowych dla podatników. Jednym z założeń projektu nowelizacji ustawy o PIT jest możliwość złożenia oświadczenia o pomniejszeniu zaliczki na podatek dwóm lub trzem płatnikom. Jest to duża zmiana na plus, bowiem obecnie pracownik wieloetatowy może zadeklarować w PIT-2 zastosowanie kwoty zmniejszającej podatek tylko u jednego pracodawcy.

Nowe zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach dla wieloetatowców mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. Zakładają one upoważnienie do 3 płatników – pracodawców, zleceniodawców i ZUS do zmniejszania zaliczek na podatek dochodowy PIT o kwotę 3600 PLN, przy czym kwota zmniejszająca podatek wyniesie odpowiednio:

  • jedna umowa – 300 PLN,
  • dwie umowy – po 150 PLN,
  • trzy umowy – po 100 PLN.

Przypomnijmy, iż za sprawą Polskiego Ładu w 2022 r. kwota wolna od podatku wzrosła z 8 000 PLN do kwoty 30 000 PLN.

Ponadto, podatnik uzyskujący w danym miesiącu przychody od więcej niż jednego płatnika może złożyć oświadczenie PIT-2, jeśli:

  • w roku podatkowym nie skorzystał z całej kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym progu skali podatkowej u danego płatnika,
  • łączna kwota pomniejszenia zastosowana przez wszystkich płatników w danym miesiącu nie przekracza kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Warto też wspomnieć, iż w raz ze zmianami w ustawie o PIT uchylony zostanie podwójny obowiązek wyliczania zaliczek za 2022 r. Dodatkowo w przypadku nieprawidłowego pobrania zaliczek na PIT spowodowanego błędną informacją przekazaną przez pracownika, na przykład pracownik złożył nieprawidłowe oświadczenia PIT-2 w dwóch zakładach pracy, pracodawca nie poniesie odpowiedzialności z tego tytułu.

Dowiedz się więcej: Polski Ład 2.0 – obniżka PIT od 1 lipca 2022 r.

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa