27.12.2023 ZUS

Dokumenty rozliczeniowe ZUS: korekta wyłącznie do 1 stycznia 2024 r.


1 stycznia 2024 r. upływa termin dla płatników składek ZUS na przekazanie korekt do dokumentów rozliczeniowych złożonych za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r.

1 stycznia 2024 r. ważnym terminem dla płatników ZUS

1 stycznia 2024 r. to ważna data nie tylko ze względu na rozpoczynający się nowy rok kalendarzowy i wejście w życie zmian dotyczących płacy minimalnej, ale także data istotna z punktu widzenia płatników składek ZUS. Tego dnia upływa termin na wysłanie korekt dokumentów rozliczeniowych za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r.

Korekty dokumentów rozliczeniowych złożonych za okres od stycznia 2022 r. płatnicy składek mogą natomiast przekazać w ciągu 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy.

Po upływie powyższych terminów korekty dokumentów rozliczeniowych mogą być sporządzane wyłącznie na koncie ubezpieczonego i wyłącznie przez ZUS na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub prawomocnej decyzji.

Nowe terminy dla korekt ZUS już obowiązują

Powyżej wspominany czas na składanie korekt do ZUS to wynik zmian w terminach przekazywania dokumentów rozliczeniowych, w tym deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych, jakie obowiązują od roku 2022.

Nowe przepisy ograniczają do 5 lat, licząc od dnia wymagalności składki, okres w jakim płatnik ma możliwość składania dokumentów rozliczeniowych oraz okres sporządzenia ich przez ZUS. Po upływie tego terminu ZUS może ewidencjonować dane wyłącznie na kontach ubezpieczonych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu albo prawomocnej decyzji.

W związku z powyższym, płatnik składek może skorygować dokumenty rozliczeniowe, które były złożone za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. wyłącznie do 1 stycznia 2024 r.

Korekty dokumentów rozliczeniowych złożonych za okres od stycznia 2022 r. można natomiast przekazać w ciągu 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy.

ZUS z kolei może dokonywać korekt i sporządzać z urzędu pierwszorazowe dokumenty rozliczeniowe, jeśli nie upłynęło 5 lat licząc od dnia, w którym upłynął termin opłacenia składek rozliczonych w danej deklaracji i w danym raporcie. W związku z tym, po 1 stycznia 2024 r.:

1. Dla okresów od 01/1999 r. do 11/2018 r.:

  • Płatnik nie może złożyć dokumentów rozliczeniowych korygujących i pierwszorazowych,
  • ZUS nie może sporządzać korekt dokumentów rozliczeniowych i dokumentów rozliczeniowych pierwszorazowych na koncie płatnika,
  • Zapisy będą księgowane na koncie ubezpieczonego na podstawie prawomocnej decyzji i wyroku sądu;

2. Dla okresów od 12/2018 r. do 12/2021 r.:

  • Płatnik nie może złożyć dokumentów rozliczeniowych korygujących,
  • Płatnik może złożyć dokumenty rozliczeniowe pierwszorazowe,
  • ZUS może korygować dokumenty rozliczeniowe na koncie płatnika i sporządzać dokumenty rozliczeniowe pierwszorazowe.

Czytaj także: Składki ZUS 2024 będą wyższe, wzrosną też koszty zatrudnienia pracownika

Outsourcing kadr – dowiedz się jak możemy pomóc

Oferujemy usługi outsourcingu kadr, dzięki którym nasi klienci zyskują gwarancję prowadzenia obsługi dokumentacji kadrowej w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz najwyższymi standardami bezpieczeństwa. Naszą ofertę kierujemy zarówno do małych i średnich firm, jak i dużych korporacji zatrudniających tysiące pracowników. W ramach outsourcingu kadr pomożemy m.in.:

  • zarejestrować pracodawcę (płatnika składek) w ZUS
  • zarejestrować i wyrejestrowywać pracowników i zleceniobiorców w ZUS
  • przygotować wymaganą dokumentację oraz wesprzeć w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, w tym w razie kontroli z PIP i ZUS
  • zapewniamy także usługę e-teczki, pozwalającą na pełną digitalizację dokumentacji kadrowej

Outsourcing płac – sprawdź, jak możemy pomóc!
Dowiedz się więcej o naszych usługach: Outsourcing płac

Poznaj także nasze pozostałe usługi    


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa