7.06.2023 Prawo pracy

Mały ZUS Plus o rok dłużej – nowelizacja ustawy już w Sejmie


Do Sejmu wpłynęła nowelizacja ustawy przedłużająca Mały ZUS Plus o rok. Z możliwości opłacania niższych składek ZUS skorzystają dotychczasowi uczestnicy programu. Proponowane zmiany wejdą w życie 1 sierpnia 2023 r.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspólnie przygotowały zmiany przepisów mające wydłużyć Mały ZUS Plus o rok dla przedsiębiorców, którzy korzystają z ulgi w 2023 r.

Szacuje się, że z nowego rozwiązania w 2023 r. skorzysta około 66,4 tys. przedsiębiorców, a w 2024 r. nawet ponad 142,3 tys. firm.

Dodatkowy rok z Małym ZUS Plus – zasady przedłużenia

W 2020 r. ustawodawca rozszerzył ulgę Mały ZUS do Mały ZUS Plus, uzależniając tym samym składki od uzyskanego przez przedsiębiorcę dochodu i liberalizując próg przychodowy. Obecnie, na mocy aktualnych przepisów przedsiębiorcy mogą korzystać z Małego ZUS Plus maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia firmy.

Planowane przedłużenie o rok pozwoli przedsiębiorcom opłacać niższe składki ZUS przez kolejne 12 miesięcy, pod warunkiem że korzystają oni obecnie z Małego ZUS Plus, a ich przychód w roku poprzedzającym nie przekroczył 120 000 zł.

Szacuje się, że dzięki wprowadzeniu nowego rozwiązania małe firmy zaoszczędzą nawet kilkaset złotych miesięcznie na składkach.

Co ciekawe, przedsiębiorcy, którzy zakończyli korzystanie z Małego ZUS-u Plus w 2023 r., ponieważ minęło już 36 miesięcy, ale nadal spełniają oni pozostałe warunki ustawowe, także będą mogli skorzystać z 12 dodatkowych miesięcy ulgi. Aby skorzystać z takiej opcji będą oni musieli zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie do 31 grudnia 2023 r. i złożyć wniosek o opłacanie niższej składki od kolejnego miesiąca.

Mały ZUS Plus – niższa składka przez cały 2023 r.

Przypomnijmy, że aby skorzystać z dobrowolnej ulgi Mały ZUS Plus należy spełnić dwa poniższe warunki

  • przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez cały poprzedni rok kalendarzowy nie mogą przekroczyć 120 000 zł,
  • przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym przynajmniej przez 60 dni kalendarzowych.

Należy także pamiętać, iż z Małego ZUS Plus nie można skorzystać w pierwszym roku prowadzenia działalności.

Ponadto, podstawa wymiaru składek na Mały ZUS Plus nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok oraz nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

W styczniu 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3490 zł, a tym samym minimalna podstawa składek Małego ZUS Plus wynosi 1047 zł. Istotny jest również fakt, iż podstawa minimalna nie ulegnie zmianie wraz z kolejną podwyżką płacy minimalnej w lipcu 2023 r. Oznacza to że w całym 2023 r. przedsiębiorca z Małym ZUS Plus z minimalną podstawą opłaca ZUS w kwocie 331,26 zł.

Warto też wspomnieć, że osoby korzystające z Małego ZUS Plus zobowiązane są przekazywać do ZUS informacje o:

  • rocznym przychodzie
  • rocznym dochodzie
  • formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz
  • podstawie wymiaru składek.

W 2022 r. z ulgi Mały ZUS Plus skorzystało niemal 236 tys. przedsiębiorców.

Zobacz także: Poradnik – zmiany w prawie pracy w 2023 r.

Prawo pracy – sprawdź, jak możemy pomóc:


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa