17.01.2022 ZUS

Mały ZUS plus – nowe zgłoszenia do 31 stycznia 2022


Mały ZUS plus to ulga uprawniająca do płacenia niższych składek na ubezpieczenie społeczne. Rozwiązanie skierowane jest do najmniejszych podmiotów gospodarczych. Jakie warunki należy spełnić, aby z niego skorzystać?

Mały ZUS plus – do czego uprawnia i jak skorzystać?

Mały ZUS plus to wdrożona w 2020 roku ulga uprawniająca do płacenia niższych składek na ubezpieczenie społeczne, z wyjątkiem składki zdrowotnej opłacanej w pełnej wysokości.

Niższe składki ZUS oznaczają składki obliczane według podstawy wymiaru, której wysokość zależy od wygenerowanego prze firmę dochodu w poprzednim roku kalendarzowym, czyli na przykład w 2021.

Ulga przysługuje maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności.

Z Małego ZUS plus w 2022 r. skorzystają mikroprzedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

  • prowadzą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG – gov.pl) lub innych przepisów szczególnych,
  • w roku 2021 ich przychód nie przekroczył 120 000 PLN,
  • prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni (podlega ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności nie krócej niż przez 60 dni),
  • złożą do ZUS stosowne dokumenty zgłoszeniowe przed 31 stycznia 2022 (nie dotyczy przedsiębiorców, którzy korzystali z Małego ZUS plus w grudniu 2021 r.).

Zgłoszenia od przedsiębiorców, którzy nie korzystali w 2021 r. z programu Mały ZUS plus Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje do 31 stycznia 2022 r.

Natomiast przedsiębiorcy, którzy korzystali z ulgi w 2021 roku i nadal spełniają warunki, nie muszą zgłaszać się ponownie, ale muszą złożyć dodatkowe dokumenty rozliczeniowe w terminie do 20 lutego 2022.

Mały ZUS plus – jakie dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe?

Przedsiębiorcy, którzy w 2022 roku po raz pierwszy chcą skorzystać z Małego ZUS plus w terminie do 31 stycznia tego roku powinni złożyć:

  • druk ZUS ZWUA, czyli wyrejestrowanie z ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli na dzień 31 grudnia 2021 r. podlegali ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie korzystali z ulgi Mały ZUS plus albo
  • druk ZUS ZWUA, czyli wyrejestrowanie z ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 70, 05 72, jeśli 31 grudnia 2021 r. zakończy się okres 24 miesięcy korzystania z preferencyjnych składek,
  • druk ZUS ZUA, czyli zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych lub w przypadku podlegania wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu druk ZUS ZZA, czyli zgłoszenie z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92.

Natomiast przedsiębiorcy, którzy w grudniu poprzedniego roku korzystali z Małego ZUS plus i nadal są do ulgi uprawnieni, nie muszą ponownie zgłaszać się do programu, powinni jednak w terminie do 20 lutego złożyć dodatkowe dokumenty rozliczeniowe – druk ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II.

Z preferencji można w każdej chwili zrezygnować, jednak należy pamiętać, że przedsiębiorcy, którzy stracą prawo do ulgi, będą opłacać składki obliczane w stosunku do 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w poprzednim roku.

Do Małego ZUS plus przystąpiło już ponad 327 tys. przedsiębiorców.

Zobacz także: Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2022 roku

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa