6.06.2019 PPK

Lista instytucji zarządzających PPK


Znamy już oficjalną listę instytucji finansowych, które zostały wpisane do ewidencji Pracowniczych Plany Kapitałowych prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) i tym samym mogą oferować PPK pracodawcom.

Obecnie na liście znajduje się 14 podmiotów, które mają uprawnienia do zarządzania środkami gromadzonymi w ramach PPK. Zgodnie z obwiązującymi regulacjami w ewidencji mogą znajdować się wyłącznie:

  • Fundusze Inwestycyjne, zarządzane przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI);
  • Fundusze Emerytalne, zarządzane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE) lub Pracownicze Towarzystwa Emerytalne (PrTE);
  • Zakłady Ubezpieczeń.

Pełna lista podmiotów uprawnionych do oferowania PPK znajduje się na stronie: https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa