4.08.2021 PPK

PFR przypomina firmom o umowach na PPK


PFR wysłał wezwania do zawarcia umów o zarządzanie PPK do ponad 9 tysięcy firm, które dotychczas nie dopełniły tego obowiązku. W najbliższym czasie taką informację ma otrzymać także blisko 680 tysięcy mniejszych podmiotów. Do Sejmu wpłynął projekt ustawy wprowadzającej możliwość przesyłania wezwań z wykorzystaniem systemu ZUS.

Wezwania PFR – obecne regulacje

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych nakłada na podmiot zatrudniający obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK w określonym terminie. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, PFR wysyła wezwanie w formie pisemnej do zawarcia umowy o zarządzanie albo do przekazania Polskiemu Funduszowi Rozwoju informacji o zawarciu takiej umowy. Firmy mają na to 30 dni od dnia otrzymania wezwania.

W wezwaniu PFR informuje o karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w ustawowym terminie.

Obecnie, PFR wysłał już wezwania do zawarcia umów do 684 firm zatrudniających powyżej 250 pracowników oraz do 8616 podmiotów z co najmniej 20 pracownikami. Szacuje się, że w przypadku pozostałych podmiotów liczba wezwań może sięgnąć 678 674.

Sprawdź usługę Contract Administration – Obsługa PPK.

Elektroniczne wezwania do zawarcia umów PPK – projekt przepisów

Projekt ustawy przedłożonej w Sejmie 21 lipca 2021 r. ma nadać dodatkowe uprawnienia PFR i ułatwić wysyłanie wezwań do zawarcia umów o zarządzanie PPK. Nowelizacja zakłada rezygnację z papierowej wersji wezwań w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich i wprowadza możliwość wysłania ich drogą elektroniczną z wykorzystaniem profilu informacyjnego w systemie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Po zmianie przepisów Polski Fundusz Rozwoju będzie przekazywał Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych nazwę i NIP podmiotu zatrudniającego, a ZUS udostępni e-wezwanie na profilu informacyjnym.

Wezwanie elektroniczne będzie uznane za skuteczne:

  • w momencie jego odbioru przez podmiot zatrudniający na profilu informacyjnym w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • w przypadku jego nieodebrania – po upływie 14 dni od dnia umieszczenia wezwania w systemie ZUS.

Rezygnacja z wezwań w formie papierowej ma przynieść oszczędności w kwocie prawie 11 mln zł.

Projektu ustawy został obecnie skierowany do rozpatrzenia w trybie tzw. szybkiej ścieżki legislacyjnej, a wejście w życie nowych przepisów zaplanowano na 1 września 2021 r.

Fazy wdrożenia PPK

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2021 roku obowiązek wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych objął mikrofirmy, które umowę o zarządzanie PPK zobowiązane były podpisać najpóźniej do 23 kwietnia 2021 r. Wcześniej PPK wdrażały firmy z sektora MŚP oraz duże przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250 osób.

Terminy wdrażania PPK według faz programu

Zobacz także: Składka zdrowotna w Polskim Ładzie – projekt przepisów

Faza programu PPK Liczba osób zatrudnionych w firmie Umowa o zarządzanie PPK do: Umowa o prowadzenie PPK do:
I Ponad 250 na 31 grudnia 2018 25 października 2019 12 listopada 2019
II 50 – 249 na 30 czerwca 2019 27 października 2020 10 listopada 2020
III 20 – 49 na 31 grudnia 2019 27 października 2020 10 listopada 2020
IV mniej niż 20 23 kwietnia 2021 10 maja 2021
Jednostki sektora finansów publicznych 26 marca 2021 10 kwietnia 2021

Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa