4.08.2021 PPK

PFR przypomina firmom o umowach na PPK


PFR wysłał wezwania do zawarcia umów o zarządzanie PPK do ponad 9 tysięcy firm, które dotychczas nie dopełniły tego obowiązku. W najbliższym czasie taką informację ma otrzymać także blisko 680 tysięcy mniejszych podmiotów. Do Sejmu wpłynął projekt ustawy wprowadzającej możliwość przesyłania wezwań z wykorzystaniem systemu ZUS.

Wezwania PFR – obecne regulacje

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych nakłada na podmiot zatrudniający obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK w określonym terminie. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, PFR wysyła wezwanie w formie pisemnej do zawarcia umowy o zarządzanie albo do przekazania Polskiemu Funduszowi Rozwoju informacji o zawarciu takiej umowy. Firmy mają na to 30 dni od dnia otrzymania wezwania.

W wezwaniu PFR informuje o karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w ustawowym terminie.

Obecnie, PFR wysłał już wezwania do zawarcia umów do 684 firm zatrudniających powyżej 250 pracowników oraz do 8616 podmiotów z co najmniej 20 pracownikami. Szacuje się, że w przypadku pozostałych podmiotów liczba wezwań może sięgnąć 678 674.

Sprawdź usługę Contract Administration – Obsługa PPK.

Elektroniczne wezwania do zawarcia umów PPK – projekt przepisów

Projekt ustawy przedłożonej w Sejmie 21 lipca 2021 r. ma nadać dodatkowe uprawnienia PFR i ułatwić wysyłanie wezwań do zawarcia umów o zarządzanie PPK. Nowelizacja zakłada rezygnację z papierowej wersji wezwań w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich i wprowadza możliwość wysłania ich drogą elektroniczną z wykorzystaniem profilu informacyjnego w systemie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Po zmianie przepisów Polski Fundusz Rozwoju będzie przekazywał Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych nazwę i NIP podmiotu zatrudniającego, a ZUS udostępni e-wezwanie na profilu informacyjnym.

Wezwanie elektroniczne będzie uznane za skuteczne:

  • w momencie jego odbioru przez podmiot zatrudniający na profilu informacyjnym w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • w przypadku jego nieodebrania – po upływie 14 dni od dnia umieszczenia wezwania w systemie ZUS.

Rezygnacja z wezwań w formie papierowej ma przynieść oszczędności w kwocie prawie 11 mln zł.

Projektu ustawy został obecnie skierowany do rozpatrzenia w trybie tzw. szybkiej ścieżki legislacyjnej, a wejście w życie nowych przepisów zaplanowano na 1 września 2021 r.

Fazy wdrożenia PPK

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2021 roku obowiązek wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych objął mikrofirmy, które umowę o zarządzanie PPK zobowiązane były podpisać najpóźniej do 23 kwietnia 2021 r. Wcześniej PPK wdrażały firmy z sektora MŚP oraz duże przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250 osób.

Terminy wdrażania PPK według faz programu

Zobacz także: Składka zdrowotna w Polskim Ładzie – projekt przepisów

Faza programu PPK Liczba osób zatrudnionych w firmie Umowa o zarządzanie PPK do: Umowa o prowadzenie PPK do:
I Ponad 250 na 31 grudnia 2018 25 października 2019 12 listopada 2019
II 50 – 249 na 30 czerwca 2019 27 października 2020 10 listopada 2020
III 20 – 49 na 31 grudnia 2019 27 października 2020 10 listopada 2020
IV mniej niż 20 23 kwietnia 2021 10 maja 2021
Jednostki sektora finansów publicznych 26 marca 2021 10 kwietnia 2021

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa