14.12.2020 Wynagrodzenia

[Czechy] Ulga podatkowa w ramach miesięcznego wynagrodzenia – szkoły średnie


Ulga podatkowa dla osób uczących się jest jedną z najczęściej stosowanych ulg podatkowych. Księgowy może ją ujmować miesięcznie lub retrospektywnie w ramach rocznego rozliczenia podatkowego. Dużą zaletą jest też możliwość skorzystania z tej ulgi przez nierezydenta, czego nie można powiedzieć o większości innych ulg lub innych preferencjach podatkowych. Jednakże, ze względu na niewielką kwotę, nie ma ona dużego wpływu na ostateczną wysokość wynagrodzenia netto.

Ulga podatkowa dla osób uczących się (w ujęciu miesięcznym) jest uregulowana w ust. 35ba, par. 1, lit. f ustawy o podatku dochodowym. Zgodnie z przepisami, zwolnienie przysługuje pracownikowi, który w sposób ciągły przygotowuje się do wykonywania przyszłego zawodu poprzez naukę do 26. roku życia lub 28. roku życia w przypadku kontynuowania nauki na dziennych studiach doktoranckich.

Pełna treść artykułu dostępna w wersji angielskiej.

Autor:

Martin Svoboda
Payroll Development Specialist
Contract Administration

Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa