21.06.2023 Wynagrodzenia

Wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca 2023 r.


Od 1 lipca 2023 r., już po raz drugi w tym roku, wzrośnie wysokość płacy minimalnej.  Jednocześnie zwiększy się także minimalna stawka godzinowa. Ile wyniosą po zmianach?

Tegoroczne podwyżki minimalnej płacy i stawki godzinowej są wynikiem wejścia w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.  Przyczyną dwukrotnej waloryzacji jest utrzymujący się wysoki poziom inflacji. W świetle Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, jeżeli wskaźnik inflacji przekracza 5 proc., płaca minimalna musi być podwyższona dwukrotnie w ciągu roku.

Ile wyniosła pierwsza waloryzacja minimalnego wynagrodzenia w 2023 r.?

Pierwsza podwyżka zwiększyła wysokość minimalnego wynagrodzenia do poziomu 3490,00 zł brutto. Kwota ta obowiązywała od 1 stycznia 2023 r. W porównaniu z rokiem poprzednim minimalna pensja wzrosła o 480,00 zł. Minimalna stawka godzinowa wzrosła zaś do 22,80 zł. W ubiegłym roku wynosiła 19,70 zł.

Jaka będzie wysokość minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej od 1 lipca 2023 r.?

Z dniem 1 lipca 2023 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia wzrośnie do 3600,00 zł brutto. Jest to wzrost o 590,00 zł i 19,6 proc. w stosunku do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku ubiegłym. Minimalna stawka godzinowa będzie wynosiła 23,50 zł brutto.

Płaca minimalna w 2023 roku

 Od 1 stycznia 2023Od 1 lipca 2023
Płaca minimalna34903600
Minimalna stawka godzinowa22,8023,50

Czy rząd planuje kolejne podwyżki płacy minimalnej?

Niedawno rząd zakomunikował plany kolejnych podwyżek minimalnego wynagrodzenia oraz stawki godzinowej w 2024 r. Propozycja zakłada dwie waloryzacje w 2024 roku:

Od 1 stycznia 2024 roku:

  • minimalne wynagrodzenie –  4242,00 zł brutto
  • minimalna stawka godzinowa – 27,70 zł brutto

Od 1 lipca 2024 roku:

  • minimalne wynagrodzenie –  4300,00 zł brutto
  • minimalna stawka godzinowa – 28,10 zł brutto

Propozycja ma zostać przedstawiona Radzie Dialogu Społecznego. 

Prawo pracy – sprawdź, jak możemy pomóc:


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa