14.12.2020 Pracovní právo

Uznání slevy na studenta v rámci měsíční mzdy – střední školy


Sleva na studenta je jedna z velmi často využívaných daňových slev. Mzdová účetní ji může uznat na měsíční bázi nebo zpětně v rámci ročního zúčtování. Její velkou výhodou je, že na ni má nárok i daňový nerezident, což o většině ostatních slev či jiných zvýhodněních říct nelze. Vzhledem k její nízké výši však nemá velký vliv na finální podobu čisté mzdy.

Sleva na studenta je (v rámci měsíční slevy) definovaná v § 35ba, odst. 1, písm. f) zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), podle kterého má nárok na slevu zaměstnanec, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem, a to až do věku 26 let, resp. 28 let, pokud studuje prezenční formou doktorské studium.

Ovšem aby mzdová účetní spočítala mzdy a uznala slevu na studenta správně, je podstatné znát i zákon o státní sociální podpoře, neboť ten blíže definuje tzv. soustavnou přípravu na budoucí povolání. Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se považuje především studium na středních a vysokých školách, s tím, že dle zákona se studium na vyšší odborné škole považuje za studium na střední škole. Abychom mohli správně určit, kdy zaměstnanec začal studovat, musíme se podívat rovněž do školského zákona a zákona o vysokých školách, přičemž platí, že slevu pro daný měsíc můžeme uplatnit pouze, pokud byl zaměstnanec studentem k prvnímu dni daného měsíce (§ 35ba, odst. 3 ZDP).

Zákon o státní sociální podpoře však uvádí některé výjimky, dle kterých se za soustavnou přípravu na budoucí povolání považuje i jiná doba, než která je definovaná ve školském zákoně nebo zákoně o vysokých školách. Mzdová účetní musí tyto výjimky znát, protože se často stává, že zaměstnanci požadují zvýšení své mzdy prostřednictvím uplatnění slevy i v měsících, v nichž nárok na slevu nevzniká, případně v měsících, v nichž zatím nemůžeme vědět, zda nárok vznikne. Mezi tyto doby na střední škole patří:

  • doba prázdnin, jestliže dítě pokračuje bez přerušení v dalším studiu, tedy doba prázdnin mezi jednotlivými ročníky, pokud student pokračuje ve studiu, s výjimkou posledního ročníku
  • doba od úspěšného vykonání maturitní zkoušky, je-li tato zkouška konána v květnu nebo červnu, do konce školního vyučování školního roku (30. června)
  • doba školních prázdnin bezprostředně navazující na skončení studia – zde však platí určitá omezení; pokud se student končící na střední škole nestal studentem vysoké školy v kalendářním roce, v němž ukončil studium na střední škole, nelze dobu školních prázdnin po skončení studia uznat:
    • v měsících, kdy student vykonával celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost, čímž se rozumí mj. zaměstnání (či práce na základě DPP/DPČ), které zakládá účast na nemocenském pojištění
    • v měsících, kdy student měl po celý kalendářní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci
    • v měsících, kdy výdělečná činnost a podpora v nezaměstnanosti v předchozích dvou bodech na sebe bezprostředně navazují a trvají po celý kalendářní měsíc

Příklady

Student na střední škole ukončil v červnu 3. ročník a od září nastoupil do 4. ročníku. Za červenec a srpen lze uznat slevu na studenta.

Student na střední škole ukončil v červnu 3. ročník. Od září měl nastoupit do posledního 4. ročníku, ale rozhodl se, že školu nedokončí, a zanechal studia. Na žádnou další školu nenastoupil. Slevu na studenta lze uznat naposledy za červen.

Student vykonal úspěšně maturitní zkoušku dne 12. května. Od 1. června do 30. září pracoval na DPP s hrubým měsíčním výdělkem 15 000 Kč (zakládá účast na nemocenském pojištění). Ve studiu již na žádné (ani vysoké) škole nepokračoval. Bez jakýchkoli omezení lze za červen uznat slevu na studenta. Od července však již slevu na studenta uznat nelze.

Student vykonal úspěšně maturitní zkoušku dne 12. května. Od 1. června do 30. září pracoval na DPP s hrubým měsíčním výdělkem 10 000 Kč (nezakládá účast na nemocenském pojištění). Ve studiu již na žádné (ani vysoké) škole nepokračoval. Bez jakýchkoli omezení lze za červen uznat slevu na studenta. Sleva přísluší i za červenec a srpen.

Student vykonal úspěšně maturitní zkoušku dne 12. května. Od 2. července do 30. září pracoval na DPP s hrubým měsíčním výdělkem 15 000 Kč (zakládá účast na nemocenském pojištění). Ve studiu již na žádné (ani vysoké) škole nepokračoval. Bez jakýchkoli omezení lze za červen uznat slevu na studenta. Za červenec lze rovněž slevu uznat, neboť výdělečná činnost netrvala celý kalendářní měsíc. Za srpen již slevu uznat nelze.

Student vykonal úspěšně maturitní zkoušku dne 12. května. Od 1. června do 30. září pracoval na DPP s hrubým měsíčním výdělkem 15 000 Kč (zakládá účast na nemocenském pojištění). Dne 15. července byl zapsán ke studiu na vysoké škole. Bez jakýchkoli omezení lze za červen uznat slevu na studenta. Sleva přísluší i za červenec a srpen.

Student vyšší odborné školy studuje v kombinované formě druhý ročník. Na období prázdnin mezi druhým a třetím ročníkem pracoval na DPP s hrubým měsíčním výdělkem 15 000 Kč (zakládá účast na nemocenském pojištění). Sleva na studenta mu nenáleží, neboť studium na střední škole (VOŠ) v kombinované formě v případě výdělečné činnosti zakládající účast na nemocenském pojištění není považováno za soustavnou přípravu na budoucí povolání.


Martin Svoboda Payroll Business Development Manager

Přečtěte si také

21.09.2023 Pracovní právo
ozn
28.08.2023 Pracovní právo
baby
1.06.2023 Pracovní právo

Objevte naše služby

Chcete být stále v obraze?
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru!

Zobrazit celé znění souhlasu

Contract Administration spol. s r.o.

U Garáží 1611/1, Holešovice
170 00 Praha 7, Česká republika

+420 221 111 611
contact@ca-staff.eu

IČO: 25084682, DIČ: CZ25084682
registrovaná u Městského soudu v Praze,
oddíl C, spisová značka 48378

Mapa