15.10.2020 Wynagrodzenia

[Czechy] Egzekucja należności z wynagrodzeń i innych świadczeń


Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego wynagrodzenie pracownika będącego dłużnikiem osoby trzeciej podlega zmniejszeniu, ale nie wszystkie dochody muszą być wliczane do wynagrodzenia, a tym samym mogą one nie być uwzględniane przy obliczeniu tradycyjnych potrąceń z wynagrodzeń.

 Do obliczenia potrąceń z wynagrodzenia pracownika zobowiązany jest pracodawca. Warto więc zauważyć, że niektóre dochody z tytułu stosunku pracy nie podlegają egzekucji, ale mogą być objęte pismem/nakazem o „innym roszczeniu pieniężnym”. Ponadto, komornicy popełniają czasem fundamentalne błędy, nie określając wyraźnie roszczenia z tytułu wykonawczego, a nawet prowadząc postępowanie w sprawie roszczeń, dla których nie ma jak dotąd podstaw prawnych.

Pełna treść artykułu dostępna w wersji angielskiej.

Autor:

Martin Svoboda
Payroll Development Specialist
Contract Administration

Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa