15.10.2020 Mzdy

Exekuce jiné peněžité pohledávky


Pokud zaměstnanec dluží peníze třetí osobě, dle občanského soudního řádu je mzda zaměstnance postižitelná a zaměstnavateli je uložena povinnost relativně složitým způsobem počítat srážky ze mzdy tak, aby zaměstnanci zbyl dostatečný příjem na zajištění základní obživy a současně byly uspokojeny zájmy oprávněného (osoba, vůči které je zaměstnanec v pozici dlužníka).

Některé příjmy však nemohou být zahrnuty do mzdy a nelze je tak zahrnovat do složitých výpočtů klasických srážek ze mzdy. Nicméně pokud to nevylučuje zákon, lze některé peněžní příjmy postihnout exekučním příkazem přikázáním jiné peněžité pohledávky. Až do 23.4.2020 se těmito exekučními příkazy postihovaly např. daňové bonusy (de facto záporná daň). Jak jsme již informovali v článku z 11.5.2020, daňové bonusy dnes již nelze postihnout vůbec.

V případě jiné peněžité pohledávky je příjem zabaven celý. V praxi se však někteří exekutoři dopouštějí základních chyb, kdy v exekučním příkazu jednoznačně nespecifikují pohledávku nebo dokonce vystaví exekuční příkaz na pohledávku, k níž (zatím) neexistuje žádný právní důvod. Takový exekuční příkaz podle odborných výkladů nese vadu a zaměstnavateli tak nezbývá nic jiného, než exekutora kontaktovat a požádat jej o nápravu nebo takový exekuční příkaz ignorovat.


Martin Svoboda Payroll Business Development Manager

Objevte naše služby

Chcete být stále v obraze?
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru!

Zobrazit celé znění souhlasu

Contract Administration spol. s r.o.

U Garáží 1611/1, Holešovice
170 00 Praha 7, Česká republika

+420 221 111 611
contact@ca-staff.eu

IČO: 25084682, DIČ: CZ25084682
registrovaná u Městského soudu v Praze,
oddíl C, spisová značka 48378

Mapa