18.09.2023 Outsourcing kadr

Contract Administration partnerem Kongresu Kadry 2023


Contract Administration zostało partnerem 38 edycji Kongresu Kadry – jednego z najważniejszych wydarzeń branży HR w Polsce. Podczas konferencji wspólnie z naszym klientem – Volkswagen Group Services – przedstawimy case study dotyczący wdrożenia E-teczki.

Kongres Kadry odbędzie się w dniach 23 – 24 października 2023 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Konferencja to połączenie networkingu i prezentacji kluczowych trendów HR z warsztatami oraz dyskusjami eksperckimi.  

Pełna agenda i formularz rejestracyjny na stronie organizatora.  

Wdrożenie E-teczki – case study 

Drugiego dnia konferencji, podczas ścieżki poświęconej cyfryzacji procesów HR, podzielimy się naszym doświadczeniem z wdrożenia E-Teczki w Volkswagen Group Services.

Podczas naszej prezentacji opowiemy o tym:

  • Jakie są najważniejsze korzyści z wdrożenia E-Teczki dla działu HR oraz kadry zarządzającej?
  • Od czego zacząć przygotowania do digitalizacji teczek osobowych, aby sprawnie zrealizować ten proces?
  • Jakie są największe wyzwania podczas wdrożenia oraz bieżącej obsługi E-teczek
  • Jak dzięki E-teczkom wdrożyć samoobsługę pracowników?

Kiedy: 24 października 2023 r. 
Gdzie: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie 
Godzina: 10:20 – 10:50 
Prelegenci:

  • Andrzej Monastyrski – Dyrektor Rozwoju Biznesu w Contract Administration
  • Katarzyna Michalska – HR Business Partner w Volkswagen Group Services

Czym jest E-teczka? 

E-Teczka to rozwiązanie umożliwiające przejście na w pełni elektroniczną formę prowadzenia dokumentacji pracowniczej: 

  • Każdy elektroniczny dokument musi być opatrzony metadanymi określonymi rozporządzeniem oraz spełniać wymóg jakości technicznej.  
  • W przypadku konwersji z dokumentu papierowego na elektroniczny dodatkowo wymagane jest opatrzenie dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub pieczęcią elektroniczną.  

Contract Administration oferuje klientom wdrożenie E-Teczki oraz pełne wsparcie na każdym etapie tego procesu.   

E-Teczka CA to jedno z nielicznych rozwiązań na polskim rynku, które spełnia wszystkie prawne wymagania dotyczące takich systemów. 

Więcej o naszej autorskiej platformie Asistar z modułem E-Teczki przeczytasz tutaj


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa