26.10.2023 ZUS

ZUS rozpoczął kontrole – 2,6 tys. firm wytypowanych przez AI


ZUS sprawdzi czy przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą prawidłowo rozliczyli składkę zdrowotną za 2022 r. Część firm, wytypowanych przez AI już otrzymała pisma od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  

Kontrole ZUS – prawidłowość rozliczenia składki zdrowotnej przedsiębiorców 

Wysokość składki zdrowotnej przedsiębiorcy zależy od formy opodatkowania oraz wysokości osiąganych dochodów. Ponadto przedsiębiorców obowiązuje od roku 2022 roczne rozliczenie składki zdrowotnej, które mieli przekazać po raz pierwszy do ZUS w dokumencie za kwiecień 2023 na specjalnie przygotowanych drukach. 

Wprowadzony w ramach Polskiego Ładu nowy obowiązek przysporzył firmom wielu problemów. Cześć przedsiębiorców zostało wytypowanych do kontroli i otrzymało zawiadomienia z ZUS wraz z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności między dochodem z rocznego rozliczenia składki zdrowotnej a tym wykazanym w zeznaniu PIT. Nie w każdym przypadku kontakt ze strony ZUS zakończy się kontrolą. W wielu sytuacjach może okazać się, że wystarczy potwierdzenie ze strony podatnika, że na przykład różnica między danymi przekazanymi do ZUS i do organów podatkowych takich jak KAS wynika z różnych uzasadnionych okoliczności. 

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej – nowy obowiązek od 2023 r. 

W 2023 r. po raz pierwszy podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność, którzy opłacają składki na własne ubezpieczenia mieli obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dokumenty z rocznym rozliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok przedsiębiorcy przekazali do ZUS w terminie do 22 maja 2023 roku. 

Nowo wprowadzona forma rozliczenia ma służyć temu, aby ustalić składkę na ubezpieczenie zdrowotne za dany rok na podstawie osiągniętych w tym czasie przychodów/dochodów. Od początku budziła jednak szereg wątpliwości i sprawiała problemy. Teraz ZUS sprawdzi, jak poradzili sobie podatnicy. 

Kontrole z ZUS – dowiedz się jak możemy pomóc 

Zawiadomienie z ZUS należy potraktować priorytetowo i nie ignorować pisma. Bardzo często takie pisma ze strony organów państwowych nie oznaczają od razu, że zostanie wszczęte postępowanie kontrolne, a mają na celu wyłącznie wyjaśnienie zaistniałych rozbieżności. 

Jeśli potrzebują Państwo pomocy, oferujemy pakiety usług dotyczące zarówno rozliczania, jak i sporządzania wymaganych prawem deklaracji z tytułu zobowiązań ustawowych wobec US, ZUS i PFRON. Wesprzemy Państwa w kontaktach z instytucjami w przypadku kontroli. 

Ponadto, poza standardowymi działaniami możemy także zaproponować zakres usług elastycznie dopasowany do Państwa indywidualnych potrzeb. Oferujemy także, we współpracy z kancelarią prawną z naszej Grupy – TGC Corporate Lawyers, doradztwo z zakresu prawa pracy oraz bieżącą obsługę prawną. 


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa