16.03.2023 Praca zdalna

Zmiany w aktach osobowych pracowników od 21 marca


21 marca 2023 roku wejdą w życie przepisy wprowadzające ważne zmiany w dokumentacji pracowniczej. Jakie nowe informacje będą przechowywane w aktach osobowych pracowników?

Pracodawca wprowadzi zmiany do akt pracowniczych – kiedy
i jakie?

13 marca 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej, która wprowadza ważne zmiany związane z uregulowaniem pracy zdalnej i wprowadzeniem możliwości kontrolowania trzeźwości pracowników. Nowe przepisy dotyczące akt pracowniczych zaczną obowiązywać już 7 dni po publikacji, czyli od 21 marca 2023 r.

Zgodnie z rozporządzeniem pracodawcy będą mieli 14 dni licząc od daty wejścia w życie niniejszych przepisów na dostosowanie do nowych zasad sposobu przechowywania dokumentów związanych z kontrolą trzeźwości pracownika oraz kontrolą na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu, zgromadzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Rozporządzenie MRiPS w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej wprowadza następujące zmiany:

  • Dodanie piątej części E – w części tej będą przechowywane dokumenty związane z kontrolą trzeźwości pracownika lub kontrolą na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu. Dokumenty znajdujące się w części E akt osobowych pracownika pracodawca będzie przechowywał w wydzielonych częściach dotyczących danej kontroli, którym przyporządkuje odpowiednio numery E1 i kolejne;
  • Poszerzenie części B dokumentacji pracowniczej – w tej części znajdą się dokumenty dotyczące pracy zdalnej oraz potwierdzające poinformowanie pracownika, m.in. o wprowadzeniu kontroli trzeźwości i sposobie jej przeprowadzania.

Dowiedz się więcej: Zmiany w aktach osobowych pracowników – nowe przepisy

Pobierz broszurę: Praca zdalna – wsparcie przy wdrożeniu nowych przepisów

Prowadzenie akt osobowych pracowników – jak możemy pomóc?

Contract Administration oferuje usługi z zakresu outsourcingu kadr mające na celu usprawnienie procesów biznesowych w Twojej firmie. Nasze usługi kadrowe obejmują m.in.:

  • prowadzenie akt osobowych pracowników w formie papierowej lub elektronicznej (E-Teczka),
  • rejestrację danych w systemach ERP,
  • sporządzanie dokumentacji pracowniczej, w tym zaświadczeń o zatrudnieniu, świadectw pracy,
  • monitorowanie terminów związanych z zatrudnieniem.

Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa