23.01.2023 Praca zdalna

Plan PIP na 2023 rok – więcej kontroli


W 2023 roku Państwowa Inspekcja Pracy planuje przeprowadzić 60 tysięcy kontroli. Skoncentruje się, m.in. na tematach związanych z prawną ochroną pracy i mobbingu.

Liczne kontrole i rozpatrywanie skarg pracowników

W 2023 roku Państwowa Inspekcja Pracy planuje przeprowadzić 60 tysięcy kontroli, to o 8 tysięcy więcej niż zakładał plan na 2022 rok. Do głównych zadań Inspekcji ma należeć rozpatrywanie skarg pracowników oraz walka z mobbingiem. Dodatkowo około 35 tysięcy podmiotów ma zostać objętych działaniami prewencyjnymi.

Kontrole mają dotyczyć zwłaszcza zagadnień takich jak:

  • prawidłowość zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • naruszanie przepisów o czasie pracy,
  • naruszanie przepisów dotyczących wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy.

To w tych obszarach notuje się bowiem najwięcej uchybień.

Ponadto, ze względu na liczne zmiany w prawie pracy oraz konieczność dostosowania krajowych przepisów do wymogów UE, PIP świadczyć będzie bezpłatne porady dla przedsiębiorców.

Nowe zadania PIP

W 2023 roku zakres działań Państwowej Inspekcji Pracy rozszerzy się o dodatkowe działania, związane w wejściem w życie nowych przepisów. Wśród nowych obszarów zainteresowania PIP znajdą się, m.in. emerytury pomostowe, pakiet mobilności oraz praca zdalna.

Obejrzyj nagranie z webinaru: Webinar: Praca zdalna 2023 – najważniejsze zmiany

Działania doradczo-prewencyjne ważnym uzupełnieniem

Dopełnieniem planu PIP na 2023 roku są działania doradczo-prewencyjne. W tym obszarze należy wspomnieć zwłaszcza o ważnej kampanii informacyjno-edukacyjnej adresowanej do młodzieży oraz osób wkraczających na rynek pracy.

Dzięki działaniom doradczym PIP ma pomóc kształtować rynek pracy w Polsce, zwiększyć świadomość zarówno przyszłych jak i obecnych pracowników oraz zmniejszyć liczbę naruszeń prawa pracy.

Prawo pracy – sprawdź, jak możemy pomóc:


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa