18.01.2021 Wynagrodzenia

Zerowy PIT w 2021 również dla praktykantów i stażystów


Od 1 stycznia 2021 roku ulga dla młodych, czyli „zerowy PIT”, jest dostępna także dla podatników, którzy nie ukończyli 26. roku życia i rozliczają przychody ze stosunku umów stażowych oraz z umów o praktyki absolwenckie.

Ulga podatkowa dla młodych funkcjonuje od drugiej połowy 2019 r., a do końca 2020 roku była dostępna wyłącznie dla podatników, którzy:

  • nie ukończyli 26. roku życia (włącznie z dniem 26. urodzin, ale jeśli dzień 26. urodzin przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, daty urodzin nie przesuwa się na następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy),
  • i którzy jednocześnie otrzymywali przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych (tj. przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy), do wysokości nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł w danym roku podatkowym.

Sytuacja ta zmieniła się wraz z nowym rokiem. Poniżej wyjaśniamy na czym ta zmiana dokładnie polega i kto od stycznia 2021 skorzystać może z zerowego PIT.

Ulga dla młodych 2021– kto może skorzystać?

Od 1 stycznia 2021 r. ulga dla młodych, czyli zerowy PIT, dostępna jest także dla stażystów i praktykantów i obejmuje przychody uzyskane od tego dnia z tytułu:

  • odbywania praktyki absolwenckiej,
  • odbywania stażu uczniowskiego,
  • umów zlecenia,
  • stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,

jeśli przychody te dotyczą osoby fizycznej, która nie ukończyła 26 roku życia, a przychód tej osoby w danym roku podatkowym nie przekroczy kwoty 85 528 zł.

Ponadto, warto pamiętać, że tak jak dotychczas ulga dla młodych nie obejmuje przychodów z osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenia, jeśli przychody te:

  • uzyskane zostały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę podlegającą w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu opodatkowane 20% zryczałtowanym podatkiem dochodowym,
  • nie przekraczają 200 zł i są opodatkowane 17% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Roczny limit uprawniający do skorzystania z zerowego PIT pozostaje bez zmian i wynosi 85 528 zł.

Zobacz także: Kwarantanna a urlop wypoczynkowy

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa