16.11.2023 ZUS

Wzrost wysokości wpłaty na PFRON


Wkrótce zmieni się wysokość wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wzrost spowodowany jest podwyższeniem przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2023 r. Ile będą wpłacać pracodawcy na PFRON od 1 grudnia?  

Z jakiego powodu wzrośnie wysokość wpłat na PFRON? 

Wzrost wysokości wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych związany jest z podwyższeniem przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2023 r. Wynosi ono obecnie 7194,95 zł (7 005,76 zł w II kwartale). Wysokość wpłat na PFRON obliczana jest przy uwzględnieniu przeciętnego wynagrodzenia, dlatego jego zmiany wpływają na wysokość wpłat.  

Jak obliczyć wysokość wpłat na PFRON? 

Wpłata na PFRON to iloczyn 40,65 proc. przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6 proc. a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Pracodawcy zobowiązani są do uiszczania wpłat co miesiąc. Z obowiązku zwolnieni są zwolnieni są pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6 proc.  

Kiedy wzrośnie i ile wyniesie wysokość wpłat na PFRON? 

Pracodawcy będą płacić więcej na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od 1 grudnia 2023 r. Kwota stanowiąca podstawę do obliczania wysokości wpłaty będzie wynosiła 2 924,75 zł i obowiązywała między 1 grudnia 2023 r. a 29 lutego 2024 r.  

Porównanie wysokości wpłat w 2023 r.  

Kwartał i okres Wysokość przeciętnego wynagrodzenia Podstawa do obliczenia wpłaty 
1.12.2023 r. – 28.02.2023 r. 6480,67 zł 2634,39 zł 
1.03.2023 r. – 31.05.2023 r. 6733,49 zł 2737,16 zł 
1.06.2023 r. – 31.08.2023 r. 7124,26 zł 2896,01 zł 
1.09.2023 r. – 30.11.2023 r. 7005,76 zł 2847,84 zł 
1.12.2023 r. – 29.02.2024 r. 7194,95 zł 2924,75 zł 


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa