24.05.2021 Prawo pracy

Urlop rodzicielski dla ojca – ważne zmiany w 2022 roku


Do sierpnia 2022 r. Polska zobowiązana jest wdrożyć postanowienia unijnej dyrektywy work-life balance, a Kodeks pracy dostosować do zmodyfikowanych zasad udzielania urlopu rodzicielskiego. Jakie uprawnienia zyskają pracownicy korzystający z takich urlopów w nadchodzącym roku?

Dyrektywa UE w sprawie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym rodziców i opiekunów, czyli tzw. dyrektywa work-life balance, została przyjęta w czerwcu 2019 roku. Państwa członkowskie, w tym Polska, zobowiązane są dostosować Kodeks pracy do nowych zasad do 2 sierpnia 2022 roku.

Jedną z najważniejszych zmian będzie zwiększenie uprawnień ojców w zakresie korzystania z urlopów rodzicielskich, ale celem modyfikacji przepisów jest przede wszystkim zapewnienie równości kobiet i mężczyzn pod względem szans na rynku pracy i traktowania w miejscu pracy oraz promowanie partnerskiego modelu rodziny.

Jakie nowe uprawnienia zyskają w 2022 r. pracownicy korzystający z urlopów rodzicielskich?

Przepisy dyrektywy UE wdrożą do polskiego Kodeksu pracy szereg nowych rozwiązań w zakresie urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego i opiekuńczego, które mają pomóc kobietom wyrównać szanse na rynku pracy i zapewnić łatwiejszy powrót do obowiązków zawodowych po urodzeniu dziecka.

Nowe przepisy obejmą pracowników zatrudnionych na umowę o pracę lub pozostających w innym stosunku pracy określonym przez prawo.

Zasady udzielania urlopów rodzicielskich w 2022 r.:

 • 2 miesiące urlopu rodzicielskiego wyłącznie dla ojca, nie można ich przekazać matce, a niewykorzystane przepadają (obecnie funkcjonuje 14-dniowy urlop ojcowski z okazji narodzin dziecka),
 • opcja wykorzystania przez ojca całego urlopu rodzicielskiego (4 miesiące), jeśli matka dziecka nie ma do nie prawa (np. brak umowy o pracę),
 • wprowadzenie elastycznej organizacja pracy dla pracowników będących rodzicami lub opiekunami.

Wymiar urlopu rodzicielskiego i macierzyńskiego – jak jest obecnie?

Obecnie, przepisy Kodeksu pracy przewidują następujące wymiary urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego:

Urlop macierzyński w 2021 r.:

 • 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
 • 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
 • 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
 • 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
 • 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie;
 • (przed przewidywaną datą porodu zatrudniona może wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego),

Urlop rodzicielski w 2021 r.:

 • 32 tygodnie – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
 • 34 tygodnie – w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie;

(udzielany jednorazowo albo w częściach nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia i udzielany bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, nie więcej niż w 4 częściach, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej albo bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części urlopu rodzicielskiego, w wymiarze wielokrotności tygodnia).

Urlop ojcowski w 2021 r. – 14 dni urlopu dla ojca (10 dni roboczych), uprawniony jest pracownik-ojciec wychowujący dziecko, także dziecko przysposobione/adoptowane, urlop niewykorzystany przepada (za czas urlopu ojcowskiego pracownikowi przysługuje 100% wynagrodzenia).

Ponadto, pracownicy korzystający z urlopu rodzicielskiego mogą połączyć go z wykonywaną pracą – obniżenie etatu maksymalnie do połowy i połączenie pracy z obowiązkami rodzicielskimi.

Zobacz także: Nowy Ład – planowane zmiany składki zdrowotnej

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa