26.05.2020 Prawo pracy

Tarcza 4.0 – nowe zasady wykorzystania zaległego urlopu


Przyjęty przez rząd projekt Tarczy Antykryzysowej 4.0 zakłada szereg nowelizacji dotyczących przepisów prawa pracy. Jedną z kluczowych zmian jest czasowe zawieszenie obowiązku odbierania zaległych urlopów do 30 września 2020.

Zaległy urlop bez zgody pracownika

Tarcza 4.0. zakłada zmianę zasad udzielania zaległego urlopu wypoczynkowego polegającą na czasowym zawieszeniu obowiązku odbierania przez pracownika zaległego urlopu do 30 września.

Jak jest obecnie:

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami kodeksu pracy pracownik, który nie wykorzystał całości przysługującego mu urlopu w danym roku kalendarzowym, zaległą część urlopu powinien wykorzystać maksymalnie do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Planowana zmiana:

Jeśli przyjęte przez rząd przepisy wejdą w życie to pracodawca będzie mógł zdecydować, kiedy pracownik ma wykorzystać zaległy urlop. Pracownik nie będzie musiał wyrazić zgody na taki urlop.

Tarcza 4.0 – wsparcie dla pracodawców

Zgodnie z planowanym rozwiązaniem to pracodawca będzie więc decydował, kiedy pracownik powinien wykorzystać zaległy urlop. Będzie dotyczyło to także sytuacji, kiedy zaległy urlop był już zaplanowany do wykorzystania przez pracownika.

Proponowana przez rząd zmiana ma zapobiec kumulacji urlopów niewykorzystanych za zaległe lata oraz urlopów nabytych w bieżącym roku kalendarzowym.

Zobacz także: Przestój kodeksowy i przestój ekonomiczny – zastosowanie

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa