6.09.2023 BHP

Szkolenie wstępne BHP – zdalnie czy stacjonarnie? MRiPS wyjaśnia wątpliwości


Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej potwierdziło możliwość przeprowadzania zdalnie części ogólnej wstępnego szkolenia BHP, czyli tzw. instruktażu ogólnego. Na czym polega instruktaż ogólny i czemu ma służyć? Wyjaśniamy. 

Instruktaż ogólny BHP zdalnie? Resort rodziny potwierdza 

W odpowiedzi wydanej dla Dziennik Gazeta Prawna, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) potwierdziło, iż po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego pracodawcy nadal mogą przeprowadzać instruktaż ogólny szkolenia BHP w formie zdalnej

Realizacja części ogólnej szkolenia BHP za pośrednictwem narzędzi komunikacji elektronicznej, także po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, z pewnością ułatwi wywiązanie się z tego obowiązku, zwłaszcza przedsiębiorstwom cechującym się dużą rotacją kadry. Oczywiście instruktaż ogólny musi odbywać się zgodnie z przepisami Kodeksu pracy i rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego. Jak przeprowadzać szkolenia BHP? 

1 lipca 2023 r. rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14 czerwca 2023 r. oficjalnie odwołało w Polsce stan zagrożenia epidemicznego. W związku z tym 1 lipca powrócił obowiązek przeprowadzania szkoleń wstępnych w formie stacjonarnej, a wszystkie szkolenia okresowe, które miały się planowo odbyć w okresie od 14 marca 2020 r. do 30 czerwca 2023 r. należy przeprowadzić do 180-tego dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, czyli maksymalnie do 28 grudnia 2023 r. 

Aktualnie, mając na uwadze wyjaśnienia MRiPS wiadomo, iż nawet obecnie po pandemii, część ogólną szkolenia BHP można przeprowadzić zdalnie, ale drugą część szkolenia w przypadku pracowników zatrudnianych do pracy wykonywanej w trybie stacjonarnym należy przeprowadzić na stanowisku, na którym instruowany pracownik będzie zatrudniony. 

W przypadku osób zatrudnianych do pracy zdalnej na stanowiska administracyjno-biurowe, szkolenia wstępne BHP w całości mogą się odbywać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, czyli zdalnie. Warto jednak podkreślić, iż wszyscy pracownicy zdalni podlegają także szkoleniom okresowym BHP. 

Instruktaż ogólny. Na czym polega ta część szkolenia wstępnego BHP? 

Instruktaż ogólny to nic innego jak szkolenie wstępne ogólne BHP, które jest jedną z dwóch części szkolenia wstępnego. W odróżnieniu od instruktażu stanowiskowego, czyli szkolenia przeprowadzanego na stanowisku pracy, instruktaż ogólny może być przeprowadzany zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej, czyli za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Instruktaż ogólny ma na celu zapoznanie zatrudnianego pracownika z przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w regulaminie pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy i jest skierowany do: 

  • nowo zatrudnianych pracowników,  
  • studentów-praktykantów oraz  
  • uczniów szkół zawodowych zatrudnianych w celu praktycznej nauki zawodu. 

Instruktaż ogólny może być przeprowadzany przez: 

  • pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy,  
  • osobę wykonująca u pracodawcy zadania tej służby, 
  • pracodawcę, jeśli sam wykonuje takie zadania, 
  • pracownika wyznaczonego przez pracodawcę, jeśli posiada zasób wiedzy i umiejętności, zapewniające właściwą realizację programu instruktażu i posiadająca aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Czas przeznaczony na przeprowadzenie instruktażu ogólnego nie może być krótszy niż 135 minut, a przy jego realizacji należy zastosować odpowiednie środki dydaktyczne, które mogą obejmować m.in. filmy i tablice instruktażowe, a także środki wykorzystywane podczas udzielania pierwszej pomocy. 

Na koniec warto przypomnieć, iż wszystkie szkolenia z zakresu BHP, na mocy art. 2373 § 3 Kodeksu pracy, odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. 

BHP – sprawdź, jak możemy pomóc:


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa