22.01.2021 BHP

Szkodliwe czynniki biologiczne – zmiany dla pracodawców


29 grudnia 2020 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające dotychczasowe regulacje dotyczące szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. Zmiana przepisów wymusza na pracodawcach aktualizację oceny ryzyka zawodowego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11 grudnia 2020 r. wprowadziło zmiany bezpośrednio wpływające na obowiązki pracodawców. Najważniejsza zmiana dotyczy uregulowania kwestii związanej z ryzykiem zakażenia koronawirusem. Wirus SARS-CoV-2 przypisany został do grupy 3 zagrożenia biologicznego i został określony jako zespół ostrej niewydolności oddechowej 2.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia – jakie obowiązki dla pracodawców?

Aktualizacja rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki wpływa na obowiązki pracodawców zatrudniających pracowników w warunkach narażenia na działanie czynników biologicznych.

Nowelizacja nakłada na pracodawców konieczność przeprowadzenia aktualizacji oceny ryzyka zawodowego na jakie jest lub może być narażony pracownik:

  • w zakresie dotyczącym koronawirusa zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2) – w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia,
  • w pozostałym zakresiedo dnia 20 listopada 2021 r.

Ocena ryzyka zawodowego może zmienić kategorię ryzyka i przyczynić się do konieczności przeprowadzania szkoleń okresowych wszystkich pracowników, również pracowników administracyjno-biurowych. Pracodawcy po przeprowadzeniu oceny ryzyka zawodowego powinni zapoznać z nim swoich pracowników, odbierając stosowne oświadczenia.

Zgodnie z art. 237³ § 2² k.p.  szkolenie okresowe pracownika, o którym mowa w § 2, nie jest wymagane w przypadku pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka, o której mowa w art. 226 pkt 1, wynika, że jest to konieczne.

Zobacz także: Wyzwania Pracodawców 2021 – zapraszamy do udziału w badaniu!

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa