28.04.2021 BHP

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy


28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. W tym roku motywem przewodnim jest hasło: Przewiduj, przygotuj się i reaguj na kryzysy, nawiązujące do pandemii COVID 19.

Celem obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy jest zwrócenie uwagi na to, jak istotną kwestią jest zapewnienie właściwej ochrony pracownikom. Zapobieganie wypadkom, chorobom zawodowym i innym zagrożeniom jest ważnym obowiązkiem każdego pracodawcy. Nie należy zapominać także o promowaniu dobrych praktyk BHP w organizacji.

W dobie COVID-19 regulacje dotyczące obowiązkowych badań pracowników i szkoleń z zakresu BHP uległy zmianie. Badania okresowe zostały zawieszone do czasu zakończenia pandemii (maksymalnie do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii), szkolenia wstępne można natomiast prowadzić zdalnie, wyjątek stanowią instruktaże stanowiskowe dla wybranych grup pracowników, np. na stanowiskach robotniczych.

Dowiedz się więcej: Tarcza antykryzysowa: nowe terminy i formy szkoleń BHP

W grudniu 2020 roku Ministerstwo Zdrowia uwzględniło wirusa SARS-CoV-2 wśród szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy.

Dowiedz się więcej: Szkodliwe czynniki biologiczne – zmiany dla pracodawców

Obecnie dużym wyzwaniem dla pracodawców pozostaje kontrola przestrzegania zasad BHP przez pracowników wykonujących pracę zdalnie. Od kilku miesięcy trwają prace mające na celu uregulowanie tej kwestii w kodeksie pracy.

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa