20.01.2022 Prawo pracy

Projekt ustawy o weryfikacji covidowej – pracodawca sprawdzi, czy pracownik się zaszczepił


18 stycznia rząd pozytywnie zaopiniował projekt ustawy o weryfikacji covidowej. Pozwoli ona pracodawcom nie tylko sprawdzić, czy dany pracownik zaszczepił się przeciw COVID-19, ale umożliwi także delegowanie pracowników niezaszczepionych do innego rodzaju pracy.

Rada Ministrów pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19, zwany także projektem ustawy o weryfikacji covidowej. 

Ustawa ta ma przyznać pracodawcom dodatkowe uprawnienia związane ze sprawowaniem rzeczywistej kontroli nad ryzykiem wystąpienia COVID-19 w zakładzie pracy.

Projekt ustawy o weryfikacji covidowej przewiduje następujące rozwiązania:

  • Możliwość sprawdzenia przez pracodawcę czy pracownik lub osoba pozostająca w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą posiada ważne szczepienie przeciwko COVID-19 lub ważny negatywny wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 lub przebyła infekcję wirusa SARS-CoV-2,
  • Możliwość delegowania przez pracodawcę pracowników lub osoby, które pozostają z nim w stosunku cywilnoprawnym i jednocześnie nie posiadają ważnego szczepienia przeciw COVID-19 lub nie przebyły infekcji wirusa SARS-CoV-2, do innego rodzaju pracy z wynagrodzeniem odpowiadającym temu rodzajowi pracy lub do wykonywania obowiązków poza stałym miejscem pracy,
  • Możliwość wykonywania nieodpłatnych testów w kierunku SARS-CoV-2, w tym finansowanych ze środków publicznych, przez pracowników lub osoby, które pozostają w stosunku cywilnoprawnym z pracodawcą,
  • Możliwość weryfikacji tożsamości przez pracodawcę poprzez okazanie dokumentu poświadczającego stan zdrowia w kontekście choroby COVID-19, czyli m.in. unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID albo uproszczonego certyfikatu wraz z wizerunkiem osoby, której dane dotyczą, także przy wykorzystaniu nowej aplikacji mobilnej (Skanera Certyfikatów COVID), udostępnionej bezpłatnie przez Centrum e-Zdrowia,
  • Możliwość zwolnienia przedsiębiorstw, które będą zatrudniać i obsługiwać wyłącznie osoby zaszczepione, ozdrowieńców lub osoby posiadające negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 z obowiązku przestrzegania ograniczeń wprowadzanych w związku ze stanem epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, że weryfikacja covidową znajdzie zastosowanie także w przypadku egzekwowania aktualnych restrykcji dotyczących dopuszczalnej liczby osób w pomieszczeniach.

Zawarte w projekcie ustawy o weryfikacji covidowej rozwiązania mają zapewnić bezpieczne warunki pracy. Rząd wskazał również, aby projekt ustawy w toku dalszych prac uzupełnić o przepis umożliwiający przekazanie ok. 1 mld zł rocznie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2.

Obecnie projekt ustawy znajduje się w Sejmie.

Zobacz także: Mały ZUS plus – nowe zgłoszenia do 31 stycznia 2022

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa