8.05.2020 Prawo pracy

Powrót do biur i zakładów pracy – zalecenia PIP dla pracodawców


W związku ze stopniowym znoszeniem części ograniczeń mających zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa, Państwowa Inspekcja Pracy wydała zalecenia, które mają ułatwić pracownikom bezpieczny powrót do pracy.

Zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy – stopniowe wznawianie działalności zawodowej

Pomimo znoszenia niektórych restrykcji związanych z pandemią koronawirusa w Polsce, część ograniczeń dotyczących miejsc pracy zostanie utrzymana. Dlatego też, sytuacja stopniowego powrotu do normalnego funkcjonowania zakładów pracy wymaga wprowadzenia nowych zasad i procedur bezpieczeństwa oraz przeorganizowania dotychczasowego sposobu pracy.

Wytyczne PIP przewidują stworzenie planu działania, obejmującego wyszczególnienie odpowiednich środków bezpieczeństwa i kontroli mających zapobiegać możliwości rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2 i w miarę możliwości zapewnić normalną i płynną pracę.

Zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy:

 • przed wznowieniem pracy należy poinformować pracowników o wdrożonych zmianach oraz przekazać im nowe procedury i/lub zapewnić odpowiednie szkolenie,
 • w I fazie powrotu do pracy wykonywać tylko kluczowe prace i zadania (świadczyć usługi zdalnie i w miarę możliwości minimalizować obecność stron trzecich i osób postronnych na terenie zakładu pracy),
 • zredukować kontakt fizyczny między pracownikami (np. podczas spotkań lub przerw) i odizolować pracowników, którzy mogą bezpiecznie wykonywać swoje zadania sami oraz w miarę możliwości zlecać im pracę w wolnym biurze, pokoju socjalnym, stołówce lub sali spotkań w ramach adaptacji pomieszczeń,
 • jeśli to możliwe, należy poprosić najbardziej narażonych pracowników, aby pracowali z domu,
 • należy zorganizować przerwy na posiłki w taki sposób, aby ograniczyć liczbę osób przebywających w tym samym czasie w kuchni / stołówce, pokoju socjalnym, łazience i szatni,
 • uwzględnić harmonogramy czyszczenia i dezynfekcji przy korzystaniu z pomieszczeń higieniczno–sanitarnych,
 • umieścić plakaty zachęcające do pozostania w domu w przypadku choroby oraz przypominające o zasadach higieny rąk i wytycznych dotyczących korzystania z maseczek oraz rękawiczek przy wejściu do zakładu pracy i w innych widocznych miejscach,
 • jeśli jest taka możliwość należy zastosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do biur i hal produkcyjnych,
 • wdrożyć odpowiednie środki techniczne w miejscu pracy:
 • środki ochrony zbiorowej, np. obudowy pleksiglasowe, oddzielanie stanowisk pracy przegrodami
 • jeśli nie można zastosować przegrody, należy zapewnić dodatkową przestrzeń między pracownikami (odstęp min. 1,5 m.)
 • należy unikać elementów, które nie są zwarte lub mają przestrzenie, takich jak rośliny doniczkowe, lub które stwarzają dodatkowe ryzyko, np. potknięcia się pracownika czy upadku przedmiotu,
 • należy koniecznie zadbać o sprawną i wydajną wentylację pomieszczeń pracy,
 • zapewnić środki organizacyjne:
 • zmianowość na stanowiskach pracy,
 • zwiększenie czasu trwania i ilości przerw w pracy,
 • kierowanie tylko wykwalifikowanych pracowników do wykonania określonej pracy,
 • należy zapewnić środki ochrony osobistej półmaski FFP2 i FFP3, N95, rękawiczki,
 • należy zapewnić środki behawioralne takie jak: obserwacje przestrzeganie reguł i wytycznych kierownictwa, nadzór nad pracownikami,
 • należy podjąć działania przeciwepidemiczne obejmujące:
 • zapewnienie środków do dezynfekcji rąk i elementów środowiska pracy – blatów, klamek, poręczy, wyposażenia technicznego np. wspólne drukarki i kopiarki,
 • zwiększenie częstotliwości sprzątania pomieszczeń pracy, a przede wszystkim pomieszczeń higieniczno – sanitarnych,
 • przypominanie o zasadach higieny – praktyczne informacje rozmieszczone w ogólnodostępnych miejscach zakładu pracy.
 • należy umożliwić pracownikom korzystanie z transportu indywidualnego, zamiast publicznego np. udostępnić miejsca parkingowe lub umożliwić bezpiecznie przechowywanie rowerów.

Bezpieczny powrót do pracy – pracownicy tymczasowi i podział pracy

Dodatkowe obciążenie pracą wynikające z wzmożonej absencji pracowników nie powinno trwać zbyt długo, aby dostępni pracownicy nie znaleźli się w sytuacji zagrażającej ich zdrowiu i bezpieczeństwu. Istotne jest więc stałe monitorowanie sytuacji i zapobieganie nadmiernemu obciążeniu pracą poszczególnych pracowników oraz przestrzeganie przepisów w zakresie czasu pracy i okresów odpoczynku.

Jeśli zajdzie taka potrzeba należy zapewnić dodatkowe przeszkolenia i wsparcie oraz upewnić się, że wszyscy pracownicy posiadają kwalifikacje niezbędne do wykonania powierzonych im zadań.

Personel tymczasowy powinien zostać poinformowany o zagrożeniach w miejscu pracy, a w razie potrzeby pracodawca powinien zapewnić niezbędne szkolenie.

Szczególną ostrożność należy zachować w trakcie wznawiania pracy mającej cechy szczególnie niebezpiecznej, dlatego ważne jest, aby przed jej rozpoczęciem umożliwić pracownikom przypomnienie sobie kluczowych dla bezpieczeństwa informacji np. w postaci szkolenia.

Zobacz także: Koronawirus: badania profilaktyczne pracowników w czasie pandemii

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa